Publicerad: 10 mars 2023

Glasibe avri e phuvjatar

Tu so sian avri e phuvjatar (ko stranstvo) šaj te glasine lilea ja pale te glasine anglovreme ko okola švedikane ambasade hem konzulatija so organizirinena glasibaskere khediba.

Tu so mangea te glasine lilea mor te ovel tut jek specijalno lileskoro glasibaskoro matrijali. O matrijali šaj poručinela pe kotar e Biribaskoro vlasti (Valmyndigheten), kotar jek komuna, kotar jek švedikani ambasada ja pale švedikano konzulati.

O glasibe lilea ka ovel bičhaldo avri e phuvjatar. Tu šaj te glasine lilea najrano 45 divesa angleder o biribaskoro dive. O glasibe lile mora te resel ko vreme bašo glasengoro genjibe.

Tu šaj te kere glasibe anglovreme ko ambasade hem konzulatija najrano 24 divesa angleder e biribaskoro dive. Avri e phuvjatar tu našti te glasine ko biribaskoro dive.