Publicerad: 10 mars 2023

Huvudinnehåll start

Glasibaskoro pravo hem glasibaskiri karta

O podatke ko bešibaskoro registri (folkbokföringsregistret) odlučinena dali isi tut glasibaskoro pravo hem ko savo biribaskoro regioni pereja.

Odola podatke lena pe 30 divesa angleder o biribaskoro dive. Te isi tut glasibaskoro pravo tegani ovea čhivdo ki glasibaskiri lista.

Glasibaskoro pravo bašo razna biriba

Biribe bašo Phuvjakoro parlamenti

  • najkasno ko biribaskoro dive pherela 18 berš,
  • i švedikano dizari (gradžani) hem
  • i ja pale sine disavo var ko bešibaskoro registri ki Švedija.

Biribe bašo komunakoro hem regioneskoro parlamenti

  • najkasno ko biribaskoro dive pherela 18 berš,
  • i ko bešibaskoro registri ki komuna ja pale ko regioni hem
  • i švedikano dizari, dizari ki jek javer EU–phuv, Island ja pale Norveška ja pale,
  • i dizari ki jek javer phuv ja pale i biphuvjakoro hem i ko bešibaskoro registri najhari trin berš jek palo javer dži ko biribaskoro dive

Biribe bašo Evropakoro parlamenti

  • najkasno ko biribaskoro dive pherela 18 berš,
  • i švedikano dizari hem i ja pale sine disavo var ko bešibaskoro registri ki Švedija.
  • i dizari ki disavi EU phuv, i registririmo ko bešibaskoro registri hem prijavindža pe ki glasibaskiri lista.

Glasibaskiri karta

Te isi tut glasibaskoro pravo tegani bičhalela pe tuke glasibaskiri karta. Odova avela poštaja jek trin kurke angleder o biribe. Ki glasibaskiri karta tedžola bašo save biriba isi tut pravo te glasine hem e lokaleskoro anav, adresa hem butikeribaskoro vreme.

Te glasindžan angleder o vreme tegani mora te ovel tut tuja i glasibaskiri karta. Te na ali tuke tli glasibaskiri karta ja pale te našaldžan ola tegani šaj dela pe tuke jek nevi kotar i komuna ja pale e Biribaskoro vlasti (Valmyndigheten).

Te dikhea kaj o podatke ki glasibaskiri karta nane čače, tegani tu mora te rode pismeno ola te kerakeren pe. Odova kereja ko provincijakoro ingaribe ((länsstyrelsen).