Published: 3 March 2023

Huvudinnehåll start

Nåvti válljimsiedila doajmmi

Válljimsiedilijn li umasse bájno umasse válljimij:

  • Vielggat - kommuvnnafábmoduvvam.
  • Lahtte – dajvvafábmoduvvamij.
  • Visská - rijkkabiejvve.
  • Vielggat – Europaparlamännta.

Gávnnuji válljimsiedilij gålmmå tjerda válljimin:

  • Nammaválljimsiedila- válljimsiedila goappátjagá belludaknámáj ja kandidáhtaj.
  • Belludakválljimsiedila – válljimsiedila dåssjå val belludagá namájn.
  • Guoros válljimsiedila– Válljimsiedila váni belludagá namá ja kandidáhtaj dagi.