Published: 3 March 2023

Jienastit ålggorijkas

Dån gut la ålggorijkan máhtá juogo de brevvajienastit jali åvddålájgejienastit svieriga ambassádajn ja konsuláhtajn ma ásadi jiednaduostudimev.

Dujna gut sidá brevvajienastit hähttu sierra brevvajienastimábnas årrot. Ábnnasav rávvi Válljimfábmudagás, kommuvnas jali svieriga ambassádas jali svieriga konsuláhtas.

Brevvajiedna galggá ålggorijkas rájaduvvát. Brevvajienasta áramusát 45 biejve válljimbiejve åvddåla. Brevvajiedna hähttu ájge bále jiednariekknimij jåvsådam.

Brevvajienasta ambassádajn ja konsuláhtajn áramusát 24 biejve válljimbiejve åvddåla. Dujna illa máhttelisvuohta ålggorijkan jienastit válljimbiejve.