Den 4-8 juli kan det förekomma störningar på webbplatsen. Det beror på ett planerat tekniskt underhåll.

Published: 9 March 2020

Ná doibmet Válgalihput

Válgalihpuin leat sierra fearggat sierra válggaide:

  • Vilges - gieldastivra
  • Alit – eanadiggestivra
  • Fiskes - riikkabeaivvit
  • Vilges – Eurohpa-parlamentii

Válggain gávdnojit golmma soarttat válgalihput

  • Nammaválgalihput – válgalihput sihke bellodat- ahte evttohasnamain.
  • Bellodat válgalihput – Válgalihput beare bellodatnamain.
  • Guoros válgalihput – Válgalihput bellodat-ja evttohasnamahaga.
Other languages