Published: 6 March 2023

Válga Sámediggái

Sámediggeválga dollojuvvojit miessemánu goalmmát sotnabeaivve juohke njealját jagi.

Buot sámit geat leat almmuhan iežaset ja váldon Sámediggeválggaid jienastanlohkui sáhttet jienastit.

Golbma eiseválddi dikšot Válggaid

Hálddatlaš bargodoaimmat Sámediggeválgga leat juhkkojuvvon čuovvovaš eiseválddiid gaskkan:

  • Sámedikki Válgalávdegoddi
  • Norrbottena leana leanastivra
  • Válgaeiseválddit.

Sámedikki válgalávdegoddi

Sámedikki válgalávdegoddi vástida earet eará jienastanlisttuid dahkamis sihke ordne válgalanjaid ja Válgadoaimmaheddjiid.

Sámedikki webbáiki External link.

Norrbottena leana leanastivra

Norrbottena leana leanastivra vástida earet eará dan loahpalaš oktiirehkenastimis ja mearrida vejolaš váidalemiin mii guoská preliminára jienastanlistui.

Norrbottena leanastivrra webbáiki External link.

Válgaeiseválddit

Válgaeiseválddiin lea válggaid ovttastanvástu ja vástida earet eará jienastangoarttain joavkkuid, bellodagaid registreremis ja sullasaš ovttastahttimiin ja sin evttohasain sihke válgalihpuid deaddileamis.