Publicerad: 28 september 2020

Anmälan till röstlängden

Om du uppfyller kriterierna för rösträtt i valet till Sametinget kan du anmäla dig till röstlängden. Här får du veta mer.

Om du stått med i röstlängden tidigare behöver du inte anmäla dig på nytt.

Anmäl dig till röstlängden

Din anmälan måste ha kommit fram till Sametinget senast den 20 oktober 2020.

Mer information om anmälan finns på Sametingets webbplats.

Digital anmälan till röstlängdenlänk till annan webbplats

Blankett för anmälan till röstlängdenlänk till annan webbplats

Det är Sametinget som tar hand om din anmälan och beslutar om vilka som ska tas med i röstlängden.

Mer information om rösträtt i valet till Sametinget

Rösträtt och röstlängd