Den 4-8 juli kan det förekomma störningar på webbplatsen. Det beror på ett planerat tekniskt underhåll.

Publicerad: 4 april 2022

Kalender över kommande valår

Här får du veta när olika val genomförs och med vilket intervall. Nästa ordinarie val är till riksdag, region- och kommunfullmäktige med valdag 11 september 2022.

Valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Valet till Sametinget genomförs vart fjärde år.
Kalender över kommande valår:

År

Valtyp

2022

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige

2024

Europaparlamentet

2025

Sametinget

2026

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige

2029

Europaparlamentet

2029

Sametinget