Publicerad: 28 september 2022

Kalender över kommande valår

Här får du veta när olika val genomförs och med vilket intervall. Nästa ordinarie val är Europaparlamentet, 2024.

Valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Valet till Sametinget genomförs vart fjärde år.
Kalender över kommande valår:

År

Valtyp

2024

Europaparlamentet

2025

Sametinget

2026

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige

2029

Europaparlamentet

2029

Sametinget