Publicerad: 27 januari 2020

Kalender över kommande valår

Här får du veta när olika val genomförs och med vilket intervall.

Valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Valet till Sametinget genomförs vart fjärde år.


Kalender över kommande valår

År

Valtyp

2021

Sametinget

2022

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige

2024

Europaparlamentet

2025

Sametinget

2026

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige

2029

Europaparlamentet

2029

Sametinget


Val och folkomröstningar