Publicerad: 2 maj 2024

Huvudinnehåll start

Kalender över kommande valår

Här får du veta när olika val genomförs och med vilket intervall. Nästa ordinarie val är Europaparlamentet, den 9 juni 2024.

Valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Valet till Sametinget genomförs vart fjärde år.
Kalender över kommande valår:

År

Valtyp

2024

Europaparlamentet. Valet är den 9 juni.

Allt om EU-valet 2024

2025

Sametinget, den 18 maj 2025.

2026

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige, den 13 september 2026.

2029

Europaparlamentet

2029

Sametinget