Publicerad: 16 februari 2023

Valsystemets grunder

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Både röstmottagningen och rösträkningen sker manuellt och alla som vill kan komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen går till. Detta gör att valsystemet är robust och att det är svårt att manipulera och påverka valresultatet.

Allmän rösträtt och fria hemliga val

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt

Rösträtten bestäms endast utifrån sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt

Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.

Fria val

Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val

Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen har röstat.

Direkta val

Väljarna utser de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Film om det svenska valsystemet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Ett robust valsystem

Det svenska valsystemet är robust därför att det är manuellt, transparent och decentraliserat.

Manuellt

Både röstmottagningen och rösträkningen sker manuellt. Varje röst räknas och kontrolleras.

Transparent

Både röstmottagningen och rösträkningen är offentlig och alla som vill kan komma och se hur det går till. Alla valsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Decentraliserat

Både röstmottagningen och rösträkningen sker lokalt över hela landet och av olika ansvariga myndigheter.

Tillsammans gör allt detta att det är svårt att manipulera eller påverka valresultatet.

Fyra allmänna val

Det finns fyra allmänna val

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige samt
  • till Europaparlamentet.

Allmänna val, omval och extra val

Så här går röstningen till

Du som ska rösta ska kunna göra ditt val utan yttre påverkan i en neutral lokal. Du tar valsedlar ensam bakom en avskärmning och lägger sedan ned dina valsedlar i valkuvert bakom en valskärm. Då ska du också vara ensam. På så sätt garanteras valhemligheten. Utbildade röstmottagare svarar på frågor och finns till hands för de som behöver hjälp, prickar av väljarna mot röstlängden och tar emot deras röster.

Ett tillgängligt valsystem

I Sverige har vi en lagstiftning som gör att vi har ett mycket tillgängligt valsystem. Det innebär att du kan rösta på många olika sätt, under många dagar och på många platser. Till exempel kan du förtidsrösta i Sverige under en längre period innan valdagen nästan oavsett var du än är i landet, du kan rösta i din vallokal på valdagen, du kan rösta med bud eller ambulerande röstmottagare om du inte kan ta dig till en röstningslokal och om du är utomlands kan du även rösta från utlandet.

Rösta på valdagen

Rösta med bud

Rösta med ambulerande röstmottagare

Rösta från utlandet

Så här räknas valresultatet fram

Det svenska valsystemet ser ut som det gör för att garantera ett korrekt valresultat. Det är ett decentraliserat system som har inbyggda kontrollstationer på flera nivåer. Utbildad personal räknar alla röster, det vill säga alla valsedlar, manuellt.

Rösträkningen sker i två steg, först i en preliminär rösträkning som kommunerna gör under valnatten, sedan i en slutlig rösträkning hos länsstyrelsen som börjar dagen efter valet. Därefter är det Valmyndigheten som beslutar om valresultatet för val till riksdagen och länsstyrelserna för val till region- och kommunfullmäktige.

Det går att göra korrigeringar fram tills dess att Valmyndigheten eller länsstyrelsen har bestämt valresultatet och mandaten har fördelats. All rösträkning är öppen för allmänheten och valsedlarna sparas hos länsstyrelsen. Om det skulle behövas kan rösterna räknas om på samma sätt flera gånger.

Preliminärt valresultat

Slutligt valresultat