Publicerad: 3 april 2024

Så funkar valsedlar

Här kan du läsa om vilka valsedlar som finns och hur de fungerar.

Valsedlar ska finnas på alla ställen där du kan rösta.

Valsedlarna är färgkodade för att visa vilket val de gäller för:

  • Vita – Kommunen
  • Blå – Regionen
  • Gula – Riksdagen
  • Vita – Europaparlamentet

Det står också utskrivet på valsedeln vilket val och vilket område den gäller för, till exempel en viss valkrets.

Partivalsedlar

Använd en partivalsedel för att rösta på ett parti. En partivalsedel är en valsedel där partiets namn är förtryckt.

Du kan även personrösta med en partivalsedel. Skriv då kandidatens namn på partivalsedeln.

Det är dock ovanligt med partivalsedlar vid val till Europaparlamentet.

Namnvalsedlar

Använd en namnvalsedel om du vill personrösta.

Namnvalsedlar är valsedlar med partinamn och en kandidatlista. På en namnvalsedel finns det plats för 72 kandidatnamn.

På namnvalsedeln finns en text där det framgår hur du kan personrösta.

Blanka valsedlar

Använd en blank valsedel om det inte finns några valsedlar för det parti du vill rösta på. Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på kandidater och du kan själv skriva i uppgifterna.

  • Skriv bara partiets namn om du vill rösta på parti.
  • Skriv både partiets och kandidatens namn om du vill personrösta.

Rösta blankt

Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna.

Vid den slutliga sammanräkningen redovisas hur många som röstat blankt.

Den blanka valsedeln hette tidigare ifyllnadsvalsedel eftersom syftet är att du själv ska kunna fylla i partiets och kandidatens namn om du inte hittar en valsedel för det parti du vill rösta på.

Exempel på olika typer av valsedlar

En blank valsedel har en tom yta där väljaren själv kan skriva parti och eventuell kandidat.Förstora bilden

Blank valsedel till kommunfullmäktige, vit.

En partivalsedel har ett partinamn tryckt på den övre delen.Förstora bilden

Partivalsedel till regionfullmäktige, blå.

En namnvalsedel har en lista på kandidater under partiets namn.Förstora bilden

Namnvalsedel till riksdagen, gul.

Valsedeln till Europaparlamentet är vit. Partinamnet står överst, därefter en instruktion om hur du gör för att personrösta och sist en numrerad lista på partiets kandidater.Förstora bilden

Namnvalsedel till Europaparlamentet, vit.

Vem ansvarar för utläggning av valsedlar?

Vilka partiers valsedlar och vilken typ av valsedlar som enligt lag ska läggas ut skiljer sig åt mellan valen.

Val till Europaparlamentet

Röstmottagarna lägger ut namnvalsedlar för de partier som fått minst 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet.

Namnvalsedlarna läggs endast ut om partiet har en lista vid valet och har begärt utläggning.

Skulle ett parti ha flera olika listor så läggs partivalsedlar ut istället för namnvalsedlar. Partiet ansvarar då själva för distributionen av sina namnvalsedlar till röstmottagningsställena.

Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagarna.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Partivalsedlar ska finnas utlagda för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent.

Det ska också finnas partivalsedlar utlagda för de partier som är representerade i aktuell kommun eller region. Partivalsedlarna läggs endast ut om partiet har begärt det.

Namnvalsedlar ansvarar partierna för att leverera till röstningslokalerna, röstmottagarna ansvarar för att lägga ut dem i valsedelställen.

Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagarna.