Publicerad: 5 oktober 2021

Röstkort i val till Sametinget

Alla som har rösträtt och står med i den slutliga röstlängden får ett röstkort och material för röstning.

Röstkort och material för röstning skickas ut ungefär 30 dagar före valdagen. I valet till Sametinget 2021 skickas röstkort ut i mitten av april 2021.

Du behöver ditt röstkort när du ska rösta

Röstkortet behövs när du ska brevrösta eller rösta i vallokal. 

Om du behöver ett nytt röstkort kan du kontakta Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

Information på röstkortet

På röstkortet står ditt namn och nummer i röstlängden. Röstkortet fungerar också som ett ytterkuvert. När du röstar ska du lägga valkuvertet med din röst i röstkortet.

Första sidan av röstkortet innehåller information om din rösträtt, ditt nummer i röstlängden och hur du röstar.

Klicka på bilden för förstoring.

Andra sidan av röstkortet informerar att du ska klistra igen röstkortet om du brevröstar. Du ska inte klistra igen röstkortet om du röstar i vallokal. Ta med röstkortet.

Klicka på bilden för förstoring.

Val och folkomröstningar