Publicerad: 1 juni 2023

Kalender för val till Europaparlamentet 2024

Valdagen för EU-valet är den 9 juni 2024. I valkalendern ser du tidpunkter och olika händelser inför valet.

Året innan valet, 2023

Datum

Händelse

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att, efter förslag från kommunerna, besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.


Valår, 2024

Datum

Händelse

Mars månad

Valmyndigheten skickar ut brev till medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige. Brevet innehåller information om hur de som vill rösta i Sverige ska göra för att anmäla sig till röstlängden.

25 april

Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

25 april

Alla röstberättigade som har utvandrat från Sverige men som ska finnas kvar i den svenska röstlängden ska ha fått sina utlandsröstkort.

10 maj

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

10 maj

Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat EU-land.

10 maj

Sista dag för partier att anmäla deltagande i valet.

Anmäl deltagande i val

16 maj

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

16 maj

Första dag som en budröst får göras i ordning.

22 maj

Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

28 maj

Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen enligt vallagen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

7 juni

Sista dag för kandidater, som kandiderar för partier med öppna listor, att lämna in samtycke till Valmyndigheten.


För dig som kandiderar

8 juni

Länsstyrelsen ska senast den här dagen meddela tid och plats för den slutliga rösträkningen.

8 juni

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat ska vara framme hos Valmyndigheten.

9 juni, valdagen

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Det preliminära resultatet visas på val.se. Rösterna lämnas sedan till länsstyrelsen som räknar dem igen.

10 juni

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Länsstyrelserna kontrollräknar alla röster och räknar även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

12 juni

Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Resultatet är preliminärt och publiceras på val.se. Rösterna lämnas sedan till länsstyrelsen som kontrollräknar och även räknar personrösterna.

Cirka en vecka efter valdagen

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och val.se.

10 dagar efter att valet har avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden.