Publicerad: 5 oktober 2021

Huvudinnehåll start

Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament. Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj.

Sametinget är både en statlig myndighet med tjänstemän och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter.

Sametinget bildades 1993 för att förbättra de svenska samernas möjlighet att bevara och utveckla sin kultur.

Val till Sametinget

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj. Då väljs 31 ledamöter och ersättare för dessa, som representerar samerna i parlamentet.

Alla samer som anmält sig till och finns med i röstlängden kan rösta i valet till Sametinget.

Tre myndigheter sköter valet

Ansvaret för att genomföra val till Sametinget är uppdelade mellan följande myndigheter:

Sametingets valnämnd

Sametingets valnämnd ansvarar bland annat för att upprätta röstlängden samt ordnar vallokaler och röstmottagare.

Sametinget Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län genomför den slutliga rösträkningen, utser ledamöter och ersättare och avgör eventuella överklaganden som gäller den preliminära röstlängden.

Länsstyrelsen i Norrbotten Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten

Valmyndigheten har ett övergripande ansvar för valet och skickar bland annat röstkort, registrerar grupper, partier och liknande sammanslutningar och deras kandidater, samt trycker valsedlar.