Published: 23 November 2020

Mandáhtaj juogadibme belludagáj gaskan

Dánna oattjo ienep diedojt gåktu dagáduvvá gå mandáhta juogaduvvi belludagáj gaskan válljimin Sámediggáj.

Gå lenastivrra l riekknim gájkka jienajt de juogadi mandáhtajt Sámedikken juohkusij, belludagáj ja dakkir lihtoj gaskan, dássta nammadum belludagá.

Lenastivrra nammat aj ájrrasijt ja sadjásattjajt.

Mandáhttajuogadibme belludagáj gaskan

Lenastivrra juogat 31 mandáhtajt belludagáj gaskan.

Válljimin sámediggáj ij la rádje galla procenta belludahka galggá oadtjum sebratjit mandáhttájuogadimen.Gávnnu val akta válljimgievlle válljimin Sámediggáj ja danen e gávnnu hebadimmandáhta.

Duollidum belaklåhkåvuohke

Riekknimvuohke juogadittjat mandáhtajt belludagáj gaskan nammaduvvá duolidum belaklåhkovuohke ja l sämmi vuohke mij aneduvvá válljimin rijkkabäjvváj, dájvva-ja kommuvnnafábmoduvvamij ja Europaparlamänntaj.

Lenastivrra álggá riekknit buohtastahttemlågov gájkka belludagájda. Belludagáj vuostasj buohtastahttemlåhko dagáduvvá gå juogat ålles jienaj lågov juohkka belludahkaj lågujn 1,4.

Belludagán alemus buohtastahttemlågujn oadtju vuostasj mandáhtav ja belludahka oadtju dan maŋŋela ådå buohtastahttemlågov gå buohtastahttemlåhko juogaduvvá lågujn 3. Ietjá belludagá, ma ettjin oattjo vuostasj mandáhtav, bisodi buohtastahttemlågov desik oadtju mandáhtav.

Gå belludahka l oadtjum nuppev mandáhtav de jiendnalåhko juogaduvvá lågujn 5 merustalátjit boahtte buohtastahttemlågov, ja goalmát mandáhta maŋŋela lågujn 7, ja nåv vil.

Riekknimbuojkulvis mandáhtaj juogadimen

Buojkulvis vuoset riekknimav nielje vuostasj mándáhta juogadibmáj 2009 jage válljimin.

  1. Gájkka belludagáj jienastimlåhko juogeduvvá lågujn 1,4 vaj gájkka belludagájn la buohtastehttemlåhko.
  2. Belludagájn ma juogadime manngela lågujn 1,4 la stuorámus buohtastahttemlåhko l Jakt och Fiskesamerna. Oadtju vuostasj mandáhtav. Jakt och fiskesamernas jienastimlåhko juogaduvvá dan maŋela boahtte juogadimlågujn, d.j. lågujn 3, vaj sjaddá 356,33. Ietjá belludagá bidnustalli ietjasa álggo buohtastahttemlågoj..
  3. Belludagán stuorámus buohtastahttemlågujn la de Sámiid Riikabellodat Samelandspartiet. Oadtju nuppev mandáhtav.
  4. Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiets jienastimlåhko juogaduvvá dan maŋŋela boahtte juogadimlågujn,d.j. lågujn 3 vaj sjaddá 302,66.
  5. Samerna l de stuorámus buohtastahttemlåhko. Oadtju goalmát mandáhtav.
  6. Samernas jienastimlåhko juogaduvvá boahtte juogadimlågujn, d.j. lågujn 3; vaj sjaddá 215,33.
  7. Belludahka stuorámus jienastimlågujn l dal Guovsonássti. Oadtju nälját mandáhtav. Návti joarkká riekknim gitta gájkka 31 mandáhta li juogadum.

Riekknimbuojkulvis

Jugos, belludahka jali dakkir lihtto

Jienastimlåhko

Buohtastahttemlåhko, 1. mandáhtta

Buohtastahttemlåhko, 2. mandáhtta

Buohtastahttemlåhko, 3. mandáhtta

Buohtastahttemlåhko, 4. mandáhtta

Albmut - Almetjh - Almasj - Folke

117

83,57

83,57

83,57

83,57

Guovssonásti

625

446,42

446,42

446,42

446,42

Jakt- och Fiskesamerna

1 069

763,57

356,33

356,33

356,33

Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe

496

354,28

354,28

354,28

354,28

Samerna

646

461,42

461,42

461,42

215,33

Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

908

648,57

648,57

302,66

302,66

Solidaritet

62

44,28

44,28

44,28

44,28

Vuovdega-Skogssamerna

450

321,42

321,42

321,42

321,42

Riekknit mandáhtav

Válljimsimulatåvrrå l nävvo majt aná riekknitjit mandáhtav.

Riekknit válljimsimulatåvråjn (dárogiella)

Mandáhttajuogadibme lágan

Njuolgadus mandáhtaj juogadibmáj belludagáj gaskan Sámediggelágan (dárogiella) External link.