Publicerad: 25 juni 2024

Huvudinnehåll start

Rösträkning och valresultat

Här får du veta mer om hur rösträkningen går till och hur ett valresultat tas fram i val till Sametinget.

Reglerna för Sametingsvalet kan förändras

Det pågår ett arbete med att förbättra och förtydliga reglerna för val till Sametinget. Regeringen föreslår att ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024. Vi kommer att uppdatera kalendern när riksdagen respektive regeringen har fattat beslut om detta. 

Promemorian Frågor om val till Sametinget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Länsstyrelsen Norrbotten börjar rösträkningen på måndagen en vecka efter valet.

Rösterna granskas och valkuverten läggs ner i valurnan

Länsstyrelsen granskar rösterna. Om rösterna gjorts i ordning på rätt sätt läggs rösten ner i valurnan och väljaren prickas av i röstlängden.

Granskning av röster från vallokalerna

Rösträknarna granskar först rösterna från vallokalerna. De öppnar de godkända ytterkuverten och tar ut valkuverten.

Om valkuvertet är korrekt iordninggjort lägger rösträknarna ner det i valurnan och prickar av väljaren i röstlängden.

På ytterkuvertet, som också är röstkortet, står väljarens namn. När rösträknaren lägger valkuvertet i valurnan separeras namnet från rösten och på så sätt skyddas väljarens valhemlighet.

Granskning av brevröster

När rösträknarna granskat alla vallokalsröster granskar de brevrösterna och kontrollerar att rösterna är iordninggjorda på korrekt sätt.

Rösträknarna kontrollerar att väljaren inte är avprickad i röstlängden.

Om väljaren redan är avprickad i röstlängden innebär det att väljaren har röstat i vallokal. Då blir brevrösten underkänd och läggs inte i urnan.

Valurnan töms och valsedlarna räknas

Efter att länsstyrelsen granskat rösterna och har lagt ner de godkända valkuverten i valurnan töms valurnan. Rösträknarna öppnar valkuverten och tar ut valsedlarna.

Först räknar de ihop antal valsedlar för varje grupp, parti eller liknande sammanslutning. Sedan räknas antal personröster för varje kandidat.

Länsstyrelsen bedömer valsedlarna

Länsstyrelsen bedömer valsedlarna så här:
  • Om väljaren kryssat för två eller fler kandidater – det blir en röst på partiet, men ingen personröst.
  • Om väljaren lagt ner två eller flera valsedlar för ett parti i ett valkuvert, men olika kandidatlistor eller kryssat för olika kandidater på valsedlarna – det blir en röst på partiet, men ingen personröst.
  • Om väljaren stryker eller skriver till ett namn på en kandidat – länsstyrelsen bortser från det.

Valsedlar som bedöms som ogiltiga

Valsedlar bedöms som ogiltiga om:

  • Det inte står något parti på valsedeln.
  • Valsedeln har kännetecken som verkar ha gjorts med avsikt, till exempel att det står vem som röstat,
  • Valsedeln har mer än en partibeteckning eller om det ligger valsedlar för fler än ett parti i ett valkuvert.