Publicerad: 5 oktober 2021

Valkretsar

Här får du veta mer om valkretsar.

Valkretsar och valkretsmandat

Valkretsar är en indelning i geografiska områden. De syftar till att hela landet eller alla delar av ett län eller en kommun ska bli representerade i de politiska församlingarna.

Riksdagsvalkretsar

Vid val till riksdagen är landet indelat i 29 valkretsar. Inför varje val räknar Valmyndigheten ut hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha. Ett mandat motsvarar en plats i riksdagen. Riksdagen har 349 mandat och 310 av dem är fasta valkretsmandat.

Valkretsmandaten fördelas beroende på hur många röstberättigade som bor i varje valkrets. De 39 riksdagsmandat som inte är valkretsmandat kallas för utjämningsmandat och fördelas efter valet.

Regionvalkretsar

Alla regioner är indelade i valkretsar. Regionfullmäktige beslutar om regionen ska vara uppdelad i en eller flera valkretsar. Regionfullmäktige beslutar också om hur många mandat som hela fullmäktige ska ha, men det är länsstyrelsen som beslutar om antalet mandat för varje valkrets.

I de regioner som är valkretsindelade är 9 av 10 av mandaten fasta valkretsmandat och resten är utjämningsmandat.

Kommunvalkretsar

Det är bara de stora kommunerna som är indelade i valkretsar. Som huvudregel måste en kommun ha minst 36 000 röstberättigade invånare för att få dela in kommunen i två eller flera valkretsar. Kommunfullmäktige beslutar om hur många mandat som hela fullmäktige ska ha, men det är länsstyrelsen som beslutar om antalet mandat för varje valkrets.

I de kommuner som är valkretsindelade är 9 av 10 av mandaten fasta valkretsmandat och resten är utjämningsmandat.

Europaparlamentet

För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna i EU beroende på ländernas folkmängd. Alla mandaten i Europaparlamentet är fasta valkretsmandat.

Val och folkomröstningar