Publicerad: 24 november 2022

Valkretsar

Här får du veta mer om valkretsar.

Valkretsar och valkretsmandat

Valkretsar är en indelning i geografiska områden.

Vid ett valkretsindelat val utses ledamöter per valkrets, baserat på antalet röster på partier och kandidater inom respektive valkrets. Partierna kan välja att ställa upp med olika kandidater i de olika valkretsarna.

Ett valkretsindelat val till riksdagen, region- eller kommunfullmäktige innebär en större möjlighet för kandidater med starkt lokalt stöd att få något av mandaten.

Riksdagsvalkretsar

Vid val till riksdagen är landet indelat i 29 valkretsar. Riksdagen har 349 mandat och 310 av dem är fasta valkretsmandat.

De fasta valkretsmandaten fördelas inför valet beroende på hur många röstberättigade som bor i varje valkrets. Övriga 39 riksdagsmandat kallas för utjämningsmandat och fördelas efter valet.

Regionvalkretsar

Regionfullmäktige beslutar om regionen ska vara uppdelad i en eller flera valkretsar, samt hur många mandat som hela fullmäktige ska ha.

I valkretsindelade regioner är 90 procent av mandaten fasta valkretsmandat, som fördelas inför valet beroende på hur många röstberättigade som bor i varje valkrets. Övriga mandat kallas för utjämningsmandat och fördelas efter valet.

Kommunvalkretsar

Kommunfullmäktige beslutar om kommunen ska vara uppdelad i en eller flera valkretsar, samt hur många mandat som hela fullmäktige ska ha. En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade personer får dock endast delas in i valkretsar om det finns särskilda skäl för det.

I valkretsindelade kommuner är 90 procent av mandaten fasta valkretsmandat, som fördelas inför valet beroende på hur många röstberättigade som bor i varje valkrets. Övriga mandat kallas för utjämningsmandat och fördelas efter valet.

Europaparlamentet

För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna i EU beroende på ländernas folkmängd. Alla mandaten i Europaparlamentet är fasta valkretsmandat.