Publicerad: 5 oktober 2021

Rösta på parti och person i valet till Sametinget

Det finns valsedlar med kandidater för varje parti som ställer upp i valet. Förutom att rösta på ett parti kan du även personrösta på en kandidat genom att sätta ett kryss för kandidaten.

Valsedlarna innehåller partinamn och kandidatlistor

I valet till Sametinget kan grupper, partier och liknande sammanslutningar ställa upp. De omnämns här som partier.

Alla partier som ställer upp i valet till Sametinget måste föranmäla sig och sina kandidater. Sista dag för anmälan var den 15 mars 2021.

Se vilka partier och kandidater du kan rösta pålänk till annan webbplats

Valsedlar med partinamn och kandidatlistor trycks och läggs ut i vallokalerna. Alla partiers valsedlar skickas även hem till de röstberättigade tillsammans med röstkortet. Saknar du valsedlar kontakta Sametingets valnämnd eller Valmyndigheten.

Rösta på ett parti utan att personrösta

Vill du bara rösta på ett parti tar du en valsedel med partiets namn, och låter bli att kryssa för en kandidat.

Personrösta

Du kan rösta på en person genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en valsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat. Det går heller inte att skriva till ytterligare kandidater på valsedeln.

Varför finns inga blanka valsedlar?

Vid val till Sametinget används inte blanka valsedlar eftersom alla partier och kandidater är föranmälda och valsedlar med kandidatlistor för samtliga partier finns utlagda i alla vallokaler. Valsedlar skickas också hem till väljarna.

De blanka valsedlarna vid allmänna val är till för att väljaren ska kunna skriva parti- och kandidatnamn på ifall inte väljaren får tag på rätt valsedel.

Val och folkomröstningar