Allmänna val, omval och extra val

Här får du veta vilka olika allmänna val det finns och vad som gäller för omval och extra val.

Allmänna val

Det finns fyra allmänna val:

 • till riksdagen
 • till regionfullmäktige
 • till kommunfullmäktige
 • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Detta gör riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet:

 • riksdagen beslutar bland annat om statsbudgeten och lagar som ska gälla i Sverige
 • regionfullmäktige beslutar bland annat om sjukvården och lokaltrafiken
 • kommunfullmäktige beslutar bland annat om skola och bebyggelse
 • Europaparlamentet beslutar bland annat om EU:s budget och lagar som ska gälla för EU:s medlemsländer.

Film om allmänna val i Sverige

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Omval

Ett valresultat kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Nämnden kan då besluta att valet ska göras om. Det kallas omval.

Omval ska genomföras inom tre månader

Om Valprövningsnämnden beslutar om omval ska omvalet genomföras inom tre månader. Valmyndigheterna – Valmyndigheten, kommunernas valnämnder och länsstyrelserna – har i uppdrag att alltid ha beredskap för att kunna genomföra ett omval.

Tidpunkter för ett omval

Omval går i huvudsak till på samma sätt som ordinarie val. Till exempel fastställs röstlängden 30 dagar före valdagen och röstkort skickas till alla röstberättigade.

Den korta förberedelsetiden vid omval gör dock att vissa aktiviteter har kortare hålltider

 • 20 dagar före valdagen: Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster. (Inför ordinarie val gäller 24 dagar.)
 • 10 dagar före valdagen: Förtidsröstningen startar. Och senast denna dag ska även röstkorten ha nått väljarna. (Inför ordinarie val gäller 18 dagar.)
 • 10 dagar före valdagen är också första dagen som budröst får göras i ordning i Sverige. (Inför ordinarie val gäller 24 dagar.)

Dessutom gäller särskilda regler vid omval

 • Om det är omval i endast en kommun ska förtidsröstning för den aktuella kommunens innevånare erbjudas i samtliga kommuner.
 • De partier som ställde upp i det ordinarie valet är automatiskt anmälda till omvalet. Inga nya partier kan anmäla sig.
 • De kandidater som varit anmälda till det ordinarie valet anses anmälda även till omvalet. Det är dock möjligt att anmäla ytterligare kandidater och Valmyndigheten kommer att besluta om ett sista datum för att anmäla nya kandidater.
 • Valsedlar från det ordinarie valet kommer att vara giltiga.

Extra val

Ett extra val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige kan hållas mellan ordinarie val. Valmyndigheterna – Valmyndigheten, kommunernas valnämnder och länsstyrelserna – har i uppdrag att alltid ha beredskap för att kunna genomföra ett extra val.

Extra val ska genomföras inom tre månader

Om beslut om extra val har fattats ska det extra valet genomföras inom tre månader.

Tidpunkter för extra val

Extra val går i huvudsak till som ordinarie val. Till exempel fastställs röstlängden 30 dagar innan valdagen, röstkort skickas till alla röstberättigade och partier kan anmäla sitt deltagande fram till och med 30 dagar före valdagen.

Den korta förberedelsetiden vid extra val gör dock att vissa aktiviteter har kortare hålltider

 • 1 vecka efter att beslut om extra val har meddelats ska anmälan om registrering av partibeteckning senast vara inlämnad till Valmyndigheten, om registreringen ska gälla vid det extra valet. (Inför ordinarie val gäller den sista februari.)
 • 20 dagar före valdagen: Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster. (Inför ordinarie val gäller 24 dagar.)
 • 10 dagar före valdagen: Förtidsröstningen startar. Och senast denna dag ska även röstkorten ha nått väljarna. (Inför ordinarie val gäller 18 dagar.)
 • 10 dagar före valdagen: Detta är första dagen som en budröst får göras i ordning i Sverige. (Inför ordinarie val gäller 24 dagar.)