Publicerad: 24 november 2022

Valdistrikt

Här får du veta mer om valdistrikt.

Varje kommun är indelad i valdistrikt

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Det finns ca 6 000 valdistrikt i Sverige.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val.

En röstlängd per valdistrikt tas fram

I röstlängden finns endast de personer som har rösträtt i just det valdistriktet. I varje valdistrikt finns en vallokal.

Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta i vallokalen.