Publicerad: 25 mars 2024

Valdistrikt

Här får du veta mer om valdistrikt.

Varje kommun är indelad i valdistrikt

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt ska ha tillräckligt många väljare för att bevara valhemligheten. Samtidigt ska valdistriktet vara litet nog så att samtliga väljare som tillhör valdistriktet har möjlighet att rösta på valdagen. Det finns cirka 6 000 valdistrikt i Sverige.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val.

En röstlängd per valdistrikt tas fram

I röstlängden finns endast de personer som har rösträtt i just det valdistriktet. I varje valdistrikt finns en vallokal.

Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta i vallokalen.