Publicerad: 24 november 2022

Folkomröstningar

Här får du veta vilka nationella folkomröstningar som finns och hur de går till.

I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet, så kallade nationella folkomröstningar:

  • rådgivande folkomröstningar
  • folkomröstningar som rör en grundlagsfråga

Riksdagen beslutar om folkomröstningar

Riksdagen beslutar om en nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Riksdagen beslutar också om vilka svarsalternativ som ska finnas och vilka som ska ha rätt att rösta.

Sverige har haft sex nationella folkomröstningar. Alla har varit rådgivande.

Nationella folkomröstningar

Vid folkomröstningar som omfattar hela landet gäller i princip samma regler som vid riksdagsval för till exempel rösträtt, valdistrikt och röstning.

Riksdagen fattar ett särskilt beslut om en lag som innehåller regler som bara gäller för den aktuella folkomröstningen. Det kan till exempel vara att utvidga rösträtten till att också gälla personer med kommunal rösträtt, vilka svarsalternativ som ska finnas och hur folkomröstningen ska finansieras.

Information om folkomröstningar på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunala folkomröstningar

Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller region, en så kallad kommunal folkomröstning. Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet.

Lista över genomförda kommunala folkomröstningar Excel, 72 kB.

Mer information om kommunala folkomröstningar