Publicerad: 25 juni 2024

Huvudinnehåll start

Kalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

I valkalendern ser du tidpunkter för olika händelser inför ordinarie val. Vid varje val fastställs datum för de olika händelserna.

Året före ordinarie val

Datum

Händelse

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar. Valmyndigheten publicerar statistiken ca 5 mars.

31 oktober

Sista dag för fullmäktige i kommun och region att besluta om ändringar i indelningen i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att efter förslag från kommunerna besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

 

Valåret

Datum

Händelse

Sista februari

Ansökan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten om registreringen ska gälla för val detta år.

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. Statistiken används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.

Cirka april

Sista dag för partier att anmäla sina kandidater till respektive länsstyrelse.

Cirka april

Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för garanterad leverans 45 dagar innan valet.

30 april

Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antal fasta valkretsmandat för varje valkrets till riksdagsvalet.

30 april

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om fördelningen av fasta mandat mellan valkretsarna i de kommuner eller regioner som är valkretsindelade.

Cirka 50 dagar före

Utlandsröstkort sänds till röstberättigade som har utvandrat. Dessa personer har bara rösträtt i riksdagsvalet.

45 dagar före

Brevröst får göras i ordning och skickas från utlandet tidigast denna dag.

30 dagar före

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val.

30 dagar före

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden.

30 dagar före

Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Skatteverket behöver få anmälan senast denna dag för att den ska hinna registreras.

24 dagar före

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

24 dagar före

Budröstningen startar i Sverige.

18 dagar före

Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

18 dagar före

Förtidsröstningen i Sverige startar.

12 dagar före

Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

2 dagar före

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.

Dagen före valdagen

Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen.

Dagen före valdagen

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

Valdagen

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Ett preliminärt valresultat publiceras samma natt på Valmyndighetens webbplats.

Dagen efter valdagen

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

Dagen efter valdagen

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Onsdagen efter

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga rösträkningen.

Inom 10 dagar efter det att valet avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden. Riksdagsvalet avslutas med att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats. Valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.


Extra val – generellt gäller samma tidsfrister som vid allmänna val‌

Datum

Händelse

En vecka efter att beslut om extra val har meddelats

Anmälan om registrering av partibeteckning ska vara inlämnad till Valmyndigheten om registreringen ska gälla vid det extra valet.

20 dagar före valdagen

Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster.

20 dagar före valdagen

Första dag som en budröst som lämnas in på en röstningslokal på en ambassad eller ett konsulat får göras i ordning.

10 dagar före valdagen

Förtidsröstningen i Sverige startar.

10 dagar före valdagen

Första dag som budröst som lämnas in i Sverige får göras i ordning.