Published: 23 December 2020

Huvudinnehåll start

Mandáhtaj juohkem partijaj gaskan

Dánne ådtjo diehtet gukkte manná gu mandáhta juogeduvvuji partijaj gaskan välljimin Sámediggáj.

Gu lienastivvra lä rekknum gájk jienajt dä juohká mandáhtajt Sámediggen juhkusij, partijaj ja sjimuk akktavuodaj gaskan, vuällen gåhtjoduvvum partijan.

Lienastivrra aj mierreda lahtasijt ja sajjásadtjajt.

Mandáhttajuohkem partijaj gaskan

Lienastivvra juohká 31 mandáhta partijaj gaskan.

Välljimin Sámediggáj ie gävdnu tsaggam man iedna prosienta partija gallgá adnet vaj maŋen årrot mandáhttajuohkemin. Gävdnu bär akkta välljimbájjke välljimin Sámediggáj ja danen ie gävdnu jillgimmandáhta.

Dullidum bielaklåhkovuohke

Rekknumvuohke mandáhtajt juohket partijaj gaskan gåhtjoduvvu dullidum bielaklåhkovuohke ja lä sämmi vuohke mij aneduvvu välljimin rijjkabäjjváj, regiuvdnaj ja kommuvdnaj ja Europaparlamänntáj.

Lienastivvra vuostas rekknu buohtalågojlågov gájk partijaj. Partijaj vuostas buohtalågojlåhko sjaddá gu juohká fiert partija gájk jiednalågov lugujn 1,4.

Partija mij adná bajemus buohtalågojlågov udtju vuostas mandáhtav ja dat partija maŋŋel udtju årrå buohtalågojlågov gu jiednalåhko juogeduvvu lugujn 3. Ietjá partija, ma edtjin ådtjo vuostas mandáhtav, anedi ietjase buohtalågojlågojt dasa gu udtju mandáhtav.

Gi partija udtju mubbe mandáhtav juogeduvvu jiednalågov lugujn 5 vaj udtju maŋep buohtalågojlågov, ja gålmát mandáhta maŋŋel lugujn 7, ja nåvt.

Rekknumåvvdåmärrka mandáhttajuohkem

Åvvdåmärrka vuoseda rekknumav juohkemij vuostas nällje mandáhtaj åvdåst välljimin jáben 2009.

  1. Gájk partijaj jiednalågojt juogeduvvu lugujn 1,4 vaj gájk partija idni buohtalågojlågov.
  2. Da ma juohkema maŋŋel lugujn 1,4 idni stuoramus buohtalågojlågov lä Jakt- och fiskesamerna. Da udtju vuostas mandáhtav. Jakt- och fiskesamerna jiednalåhko juogeduvvu maŋŋelin maŋep juohkemlugujn, dat hållá 3, vaj sjaddá 356,33. Ietjá partija báldasti vuostas buohtalågojlågoj.
  3. Partija mij adná stuoramus buohtalågojlågov dál lä Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet. Da udtju mubbe mandáhtav.
  4. Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet jiednalåhko juogeduvvu maŋŋelin maŋep juohkemlugujn, dat hållá 3 vaj sjaddá 302,66.
  5. Da ma dál idni stuoramus buohtalågojlågov lä Samerna. Da udtju gålmát mandáhtav.
  6. Samerna jiednalåhko juogeduvvu maŋep juohkemlugujn, dat hållá 3, vaj sjaddá 215,33.
  7. Da ma dál idni stuoramus buohtalågojlågov lä Guovssonásti. Da udtju nielját mandáhtav.

Dán vuogen jåttká rekknum dasa gu gájk 31 mandáhta lä juogeduvvum.

Rekknumåvvdåmärrka

Juogos, partija jala sjimuk akktavuohta

Jiednalåhko

Buohtalågojlåhko, mandáhtta 1

Buohtalågojlåhko, mandáhtta 2

Buohtalågojlåhko, mandáhtta 3

Buohtalågojlåhko, mandáhtta 4

Albmut - Almetjh - Almasj - Folke

117

83,57

83,57

83,57

83,57

Guovssonásti

625

446,42

446,42

446,42

446,42

Jakt- och Fiskesamerna

1 069

763,57

356,33

356,33

356,33

Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe

496

354,28

354,28

354,28

354,28

Samerna

646

461,42

461,42

461,42

215,33

Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

908

648,57

648,57

302,66

302,66

Solidaritet

62

44,28

44,28

44,28

44,28

Vuovdega-Skogssamerna

450

321,42

321,42

321,42

321,42

Rekknut mandáhtajt

Välljimsimulatuvvra lä räjjda mav máhtá adnet gu rekknu mandáhtajt.

Rekknut välljimsimulatuvrajn (dáron)

Mandáhttajuohkem lágan

Njuolgadus mandáhttajuohkema birra partijaj gaskan Sámediggelágan (dáron) External link.