Publicerad: 5 oktober 2021

Offentlighet och valobservation

All röstmottagning och rösträkning är offentlig. Här får du veta vad det innebär.

Vem som helst får komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen genomförs. Men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på stället för röstmottagning. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill den ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Offentlighet gäller för:

  • röstmottagning i röstningslokaler för förtidsröstning
  • röstmottagning i vallokalerna på valdagen
  • rösträkning i vallokalerna på valkvällen
  • valnämndernas preliminära rösträkning onsdagen-torsdagen efter valdagen
  • rösträkning hos länsstyrelsen

Valobservation i Sverige

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater.

Faktablad om OSSElänk till annan webbplats

Följande valobservationer har genomförts i Sverige av OSSE:

OSSE:s rapport för valet till Europaparlamentet 2009länk till annan webbplats

OSSE:s rapport för valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2010länk till annan webbplats

OSSE:s rapport för valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018länk till annan webbplats

Valobservation i andra länder

Det är Folke Bernadotteakademin som rekryterar, utbildar och sänder ut de svenskar som för EU:s och OSSE:s räkning deltar i internationella valobservationsinsatser över hela världen.

Folke Bernadotteakademinlänk till annan webbplats

Val och folkomröstningar