Publicerad: 18 februari 2021

Rösträtt och röstlängd

Alla som vill rösta i valet till Sametinget måste stå med i röstlängden. Här får du veta mer om vad som gäller.

Vem får rösta i valet till Sametinget?

Den 16 maj 2021 är det val till Sametinget. För att rösta i valet måste du stå med i röstlängden. Röstlängden är en lista över alla som har rösträtt och får rösta.

Hur kommer jag med i röstlängden?

För att tas med i röstlängden måste du uppfylla ett antal kriterier. Om du uppfyller kriterierna ska du skicka in en anmälan om att du vill stå med i röstlängden.

Sista dag att anmäla sig till röstlängden var den 20 oktober 2020.

Om du har stått med i röstlängden tidigare behöver du inte anmäla dig på nytt.

Kriterier för att stå med i röstlängden

  • Du är svensk eller utländsk medborgare.
  • Du är same, utifrån vissa kriterier, och
  • fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Om du är utländsk medborgare måste du ha varit folkbokförd i Sverige minst tre år i följd på valdagen.

Kriterier för att räknas som same i valet

  • Du ska anse dig vara same, och dessutom något av detta:
  • du har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att
  • någon av dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att
  • du har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget.

Preliminär och slutlig röstlängd

Röstlängden fastställs i två steg. En preliminär och en slutlig röstlängd.

Sametingets valnämnd fastställer en preliminär röstlängd senast den 15 november 2020. Den kommer att finnas tillgänglig på olika platser i landet för alla som vill se den.

Platser där röstlängden finns tillgängliglänk till annan webbplats

Statistik över preliminärt röstberättigadelänk till annan webbplats

Den preliminära röstlängden kan överklagas.

Överklaga den preliminära röstlängden

Den preliminära röstlängden kan överklagas av:

  • den som anmält sig till röstlängden men inte blivit upptagen
  • den som tagits upp i den preliminära röstlängden och som vill överklaga att någon annan tagits upp i röstlängden.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 15 december 2020.

Överklagandet prövas vid ett offentligt sammanträde hos Länsstyrelsen i Norrbottens län den 15 februari 2021.

Det beslut som Länsstyrelsen fattar om överklagandet går inte att överklaga.

Slutlig röstlängd

Sametingets valnämnd fastställde den slutliga röstlängden den 18 februari 2021. Den slutliga röstlängden innehåller alla som får rösta i valet.

Statistik över röstberättigadelänk till annan webbplats

Val och folkomröstningar