Publicerad: 12 november 2020

Rösträtt och röstlängd

Alla som vill rösta i valet till Sametinget måste stå med i röstlängden. Här får du veta mer om vad som gäller.

Vem får rösta i valet till Sametinget?

Den 16 maj 2021 är det val till Sametinget. För att rösta i valet måste du stå med i röstlängden. Röstlängden är en lista över alla som har rösträtt och får rösta.

Hur kommer jag med i röstlängden?

För att tas med i röstlängden måste du uppfylla ett antal kriterier. Om du uppfyller kriterierna ska du skicka in en anmälan om att du vill stå med i röstlängden.

Sista dag att anmäla sig till röstlängden var den 20 oktober 2020.

Om du har stått med i röstlängden tidigare behöver du inte anmäla dig på nytt.

Kriterier för att stå med i röstlängden

  • Du är svensk eller utländsk medborgare.
  • Du är same, utifrån vissa kriterier, och
  • fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Om du är utländsk medborgare måste du ha varit folkbokförd i Sverige minst tre år i följd på valdagen.

Kriterier för att räknas som same i valet

  • Du ska anse dig vara same, och dessutom något av detta:
  • du har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att
  • någon av dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att
  • du har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget.

Preliminär och slutlig röstlängd

Röstlängden fastställs i två steg. En preliminär och en slutlig röstlängd.

Sametingets valnämnd fastställer en preliminär röstlängd senast den 15 november 2020. Den kommer att finnas tillgänglig på olika platser i landet för alla som vill se den.

Platser där röstlängden finns tillgängliglänk till annan webbplats

Den preliminära röstlängden kan överklagas.

Överklaga den preliminära röstlängden

Den preliminära röstlängden kan överklagas av:

  • den som anmält sig till röstlängden men inte blivit upptagen
  • den som tagits upp i den preliminära röstlängden och som vill överklaga att någon annan tagits upp i röstlängden.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 15 december 2020.

Överklagandet prövas vid ett offentligt sammanträde hos Länsstyrelsen i Norrbottens län den 15 februari 2021.

Det beslut som Länsstyrelsen fattar om överklagandet går inte att överklaga.

Slutlig röstlängd

Sametingets valnämnd fastställer den slutliga röstlängden senast den 1 mars 2021. Den slutliga röstlängden innehåller alla som får rösta i valet.

Val och folkomröstningar