Publicerad: 16 april 2024

Din röst är hemlig

I Sverige är valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur du röstar.

Du ska vara ensam när du tar valsedeln

Du ska vara ensam när du tar valsedeln för det parti du vill rösta på. Valsedlarna finns bakom en avskärmning så att du kan ta dina valsedlar utan att någon annan ser.

Röstmottagarna lägger ut valsedlarna

För att se till att valhemligheten följs är det bara röstmottagarna i kommunernas och utlandsmyndigheternas val- och förtidsröstningslokaler som kan lägga ut valsedlarna. De kan också säga till väljare att lämna lokalerna om de inte följer deras instruktioner. Det kan till exempel handla om att någon eller några väljare beter sig på ett sätt som kan störa andra väljare.

Du ska vara ensam bakom valskärmen

När du tagit din valsedel ska du göra i ordning din röst. Du ska enligt lag vara ensam bakom valskärmen.

Det är enbart om du har en funktionsnedsättning eller liknande som gör att du behöver hjälp med att ta en valsedel eller göra i ordning din röst som du får ta med dig någon bakom skärmen.

Ingen kan spåra din röst

När du har gjort i ordning din röst tar röstmottagarna emot den och lägger ned den i valurnan eller i en uppsamlingslåda tillsammans med andra väljares röster.
Röstmottagarna ser till att din röst förvaras säkert i valurnorna eller uppsamlingslådan fram tills dess att den räknas. Det gäller både om du förtidsröstat eller röstat i vallokalen på valdagen.

När ditt valkuvert sedan öppnas för att rösten ska räknas kommer ingen att kunna spåra att rösten kommer från just dig. Då har alla kuvert blandats samman. Det görs för att garantera valhemligheten.

Film om valhemligheten