Publicerad: 25 juni 2024

Huvudinnehåll start

Stöd eller starta medborgarinitiativ inom EU

Medborgarinitiativet är ett demokratiskt verktyg som du kan använda för att göra din röst hörd i frågor som är aktuella inom EU. Här får du veta hur du kan stödja ett initiativ eller starta ett nytt.

Du som medborgare i Sverige eller andra EU-länder kan både stödja och/eller organisera ett medborgarinitiativ. Medborgarinitiativen uppmanar EU-kommissionen att lägga fram lagförslag inom en särskild ämnesfråga och leder till att frågan debatteras i Europaparlamentet.

Frågor som passar för ett medborgarinitiativ är sådana som till sin natur berör hela unionen. Det kan till exempel handla om handel, antidiskriminering, miljö och jordbruk.

Film om medborgarinitiativet

Så stöder du ett medborgarinitiativ

Om du har uppnått rösträttsålder för att få rösta i valet till Europaparlamentet och är svensk medborgare kan du stödja ett medborgarinitiativ. Är du medborgare i något annat EU-land kan du skriva under för det landets insamling, förutsatt att du uppfyller rösträttsvillkoret.

Du stöder ett initiativ genom att fylla i ett formulär och uppge ditt namn och personnummer. Personuppgifterna behövs för att bekräfta din underskrift, utan dem kommer den inte att godkännas. Formulären hittar du på EU-kommissionens webbplats:

Hitta och stöd initiativ från medborgare på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Så här startar du ett medborgarinitiativ

För ett medborgarinitiativ krävs att sju organisatörer i sju olika EU-länder samlar in stöd från totalt en miljon EU-medborgare från sju olika länder.

Frågan måste uppfylla kraven

Ett medborgarinitiativ behöver uppfylla ett antal krav. Det främsta kravet är att frågan är inom områden där EU-kommissionen har möjlighet att föreslå nya lagar. Frågan ska vara aktuell för hela unionen.

Ett år på sig att samla in stöd

Den grupp organisatörer som startar ett initiativ har 12 månader på sig att samla in en miljon stödförklaringar, från att initiativet registrerats hos EU-kommissionen och insamlingen påbörjats.

EU-kommissionen har tagit fram en steg-för-steg-guide för den som vill starta ett medborgarinitiativ.

Steg för steg, så startar du ett medborgarinitiativ inom EU Pdf, 67 kB.

Mer information på EU-kommissionens webbplats

Du kan läsa mer om medborgarinitiativ på EU-kommissionens webbplats. Där finns också mer information om vilka regler som gäller för att starta och delta i ett initiativ.

Europeiska medborgarinitiativet på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten kontrollerar

Valmyndighetens uppdrag är att kontrollera de stödförklaringar som samlas in från Sverige och intyga vilka som är giltiga.

Valmyndighetens uppdrag inom medborgarinitiativet