Till startsidan

Publicerad: 8 mars 2018

Kalender över kommande valår

Här får du veta vilka val som genomförs vilka år och med vilket intervall.

Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäkte genomförs vart fjärde år. Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Valet till Sametinget genomförs vart fjärde år.

 

Kalender över kommande valår

År

Valtyp

2018

Riksdagen, landsting- och kommunfullmäktige

2019

Europaparlamentet

2021

Sametinget

2022

Riksdagen, landsting- och kommunfullmäktige

2024

Europaparlamentet

2025

Sametinget

2026

Riksdagen, landsting- och kommunfullmäktige

2029

Europaparlamentet

2029

 Sametinget