Publicerad: 17 juni 2024

Huvudinnehåll start

Rösta på valdagen

På valdagen kan du rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning.

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet. Röstkortet skickas till dig i god tid innan valet.

Så funkar indelningen i valdistrikt

Du kan också rösta i någon av de lokaler för förtidsröstning som har öppet på valdagen. Där kan alla rösta oavsett bostadsort och valdistrikt.

Du behöver kunna identifiera dig

Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling. 

Röstkort inte nödvändigt men det underlättar

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Steg för steg: så här röstar du i din vallokal på valdagen

 1. Välj valsedel ensam. Börja med att välja valsedel ensam. Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Om du inte hittar den valsedel du vill ha, ta en blank valsedel eller ta kontakt med en röstmottagare.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå in ensam bakom en ledig valskärm.
 4. Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Om du har tagit en blank valsedel skriver du partiets namn på den. Du kan också personrösta genom att skriva både partinamn och namn på den kandidat du vill rösta på. Skriv så tydligt som möjligt.
 5. Lägg valsedeln i kuvertet, vik in kuvertfliken eller klistra igen kuvertet.
 6. Gå till röstmottagaren och lämna ditt valkuvert.
 7. Visa din id-handling för röstmottagaren. Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt:
  1. Du visar din id-handling.
  2. Du är känd av röstmottagaren.
  3. Du låter någon annan som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen måste visa sin id-handling.
 8. Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och lägger samtidigt ner valkuvertet i valurnan. Nu har du röstat.

Film om att rösta i vallokalen på valdagen - exempel från EU-valet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp. Filmens längd är 1 minut och 19 sekunder.

Om du inte kan rösta i din vallokal – gå till närmaste lokal för förtidsröstning

Om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal, till exempel på grund av att du befinner dig på annan plats i landet, kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen. I varje kommun finns det åtminstone en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

Skillnad mellan vallokal och lokal för förtidsröstning

Vallokalen är den lokal som du tillhör beroende på var du är folkbokförd och vilket valdistrikt du tillhör. Vallokalen är bara öppen på valdagen och det är hit du i första hand går om du vill rösta då. I din vallokal står du med i röstlängden. När du röstar prickar röstmottagaren av dig i röstlängden och lägger sedan din röst direkt ner i valurnan.

I en lokal för förtidsröstning kan du rösta när du vill, var som helst i landet. I EU-valet kan du förtidsrösta under en bestämd period innan valet. När du förtidsröstar behöver du ditt röstkort. Till skillnad från vallokalen räknas inga röster i lokaler för förtidsröstning.

Röstmottagarna vid förtidsröstning tar enbart emot ditt valkuvert, lägger det i ett fönsterkuvert tillsammans med röstkortet och lägger det i en uppsamlingslåda. Din röst skickas sedan till din vallokal. I vallokalen skiljs röstkortet från valkuvertet och din röst hanteras och räknas tillsammans med alla andra röster. På så sätt bevaras valhemligheten.

Är du utlandssvensk och vill rösta i vallokal i Sverige på valdagen?

Om du som utlandssvensk befinner dig i Sverige på valdagen behöver du kontakta Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att ta reda på vilken vallokal du ska rösta i.

På utlandsröstkortet står det inte vilken vallokal du tillhör. Uppgiften om vallokal saknas för att röstlängden inte är fastställd när utlandsröstkorten skickas ut.

Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden.

Rösträtt för utlandssvenskar