Publicerad: 12 juni 2024

Huvudinnehåll start

Rösta med bud

Du som behöver budrösta kan göra i ordning din röst innan valet. Budet kan lämna din röst först när förtidsröstningen öppnar.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Du kan kontakta Postnord för att ta reda på om det finns lantbrevbärare där du bor.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

Hämta material för budröstning

Budröstningsmaterial går att hämta på plats i förtidsröstningslokaler och vallokaler.

Möjligheten att beställa hem material för budröstning är nu stängd.

Film om att budrösta - exempel från EU-valet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp. Filmens längd är 1 minut och 58 sekunder.

Personer som kan vara bud

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.
Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Personer som kan vara vittne

Alla som har fyllt 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Så här budröstar du

1. Gör i ordning din röst ensam. På valsedeln skriver du namnet på det parti du vill rösta på. Du kan också personrösta genom att skriva partinamn och namnet på den kandidat du vill rösta på.

2. Lägg valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.

3. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det.
Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.

Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst.

Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.

4. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.

5. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.

6. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet.

Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.