Publicerad: 27 juni 2023

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Inför EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj 2024.

Våren 2024 kommer vi publicera information om vilka utlandslokaler som har röstmottagning och brevröstningsmaterial.


Förtidsrösta från utlandet

Förtidsröstningen börjar tidigast 24 dagar före valdagen. Datum och öppettider varierar mellan olika lokaler. Eftersom förtidsrösterna ska hinna transporteras till Sverige så stänger förtidsröstningen vid olika tidpunkter. Du kan inte rösta utomlands på valdagen.

Det här behöver du för att förtidsrösta i utlandet

Du måste ha med dig en id-handling.

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar om du har det.

Exempel på id-handlingar

 • Svenskt pass.
 • Svenskt id-kort.
 • En lokal officiell legitimation.

Om du inte är känd för röstmottagaren och inte har med dig en id-handling kan en annan person gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste vara minst 18 år och kunna visa en id-handling.

Steg för steg: så här röstar du i en utlandslokal

 1. Välj valsedel. Börja med att välja valsedel ensam. Om du inte hittar den valsedel du vill ha, ta en blank valsedel. Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå ensam bakom en ledig valskärm.
 4. Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Om du har tagit en blank valsedel skriver du partiets namn på den. Du kan också personrösta genom att skriva partinamn och namnet på den kandidat du vill rösta på. Skriv så tydligt som möjligt.
 5. Lägg valsedeln i kuvertet, vik in kuvertfliken eller klistra igen kuvertet.
 6. Lämna valkuvertet och din id-handling till röstmottagaren. Lämna också ditt röstkort om du har det med dig. Har du inte med dig ditt röstkort fyller röstmottagaren i ett så kallat adresskort.
 7. Röstmottagaren stoppar sedan ner röstkortet eller ett adresskort tillsammans med valkuvertet i ett fönsterkuvert som klistras igen.
 8. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst och lägger sedan fönsterkuvertet med ditt valkuvert i en uppsamlingslåda.
 9. Rösten skickas till din kommun.

Fönsterkuvertet med ditt valkuvert skickas via Valmyndigheten till den kommun där du senast var folkbokförd i Sverige. Förtidsrösten räknas sedan av valnämnden i kommunen tillsammans med de röster som tagits emot i Sverige.

Inför räkningen skiljs röstkortet eller adresskortet från valkuvertet så att valhemligheten garanteras.

Film om att rösta i utlandet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Brevrösta från utlandet

Att brevrösta innebär att din röst skickas med post.

 • Brevrösten får inte skickas från Sverige.
 • Brevrösten måste skickas i god tid så att den hinner fram i tid till rösträkningen men den får inte skickas tidigare än 45 dagar före valdagen.
 • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Det här behöver du för att brevrösta

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen som har fyllt 18 år. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Det är viktigt att du gör i ordning brevrösten på rätt sätt och att du och dina vittnen fyller i alla uppgifter.

Material för att brevrösta

När det är val kan du beställa material för brevröstning här på val.se. Många svenska ambassader och konsulat har också brevröstningsmaterial.

Är du anmäld till röstlängden?

Om du flyttat utomlands, eller anmält dig till röstlängden, inom den senaste tioårsperioden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till den adress i utlandet som du har anmält till Skatteverket, tillsammans med ditt utlandsröstkort.

Se till att din adress är korrekt uppdaterad i god tid före valet.

Om det var över tio år sedan du flyttade utomlands eller senast anmälde dig till röstlängden faller du ur röstlängden och får inte något automatiskt utskick.

Mer om rösträtten och röstlängden hittar du på sidan Rösträtt och röstlängd.

Rösträtt och röstlängd

Steg för steg: så här brevröstar du från utlandet

 1. Gör i ordning din röst i avskildhet. På valsedeln skriver du namnet på det parti du vill rösta på. Du kan också personrösta genom att skriva både partinamn och namnet på den kandidat du vill rösta på.
 2. Lägg valsedeln i valkuvertet och stäng det genom att vika in fliken eller klistra igen det.
 3. Lägg valkuvertet i det kuvert som heter ”ytterkuvert för brevröst”. Det ska du göra framför vittnena.
 4. Fyll noggrant i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på baksidan av ytterkuvertet. Det är viktigt att fylla i alla fält på ytterkuvertet.
 5. Lägg ytterkuvertet i det kuvert som heter ”omslagskuvert för brevröst”.
 6. Om du har ditt röstkort ska du lägga röstkortet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet. Röstkortet ska alltså ligga framför ytterkuvertet i omslagskuvertet. Om du saknar röstkort ska du lägga ner ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress syns i omslagskuvertets fönster. 
 7. Kontrollera att du har gjort alla steg 1–6 ovan. Dubbelkolla att alla uppgifter finns med på ytterkuvertet och att du klistrat igen det.
 8. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.
 9. Posta omslagskuvertet i utlandet så snart som möjligt men tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen.

Film om att brevrösta från utlandet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.