Publicerad: 29 april 2022

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen den 11 september från utlandet, men du kan förtidsrösta på många ambassader och konsulat.

Röstningslokaler i utlandet

Röstmottagningen i utlandet börjar och avslutas vid olika tidpunkter.

När det är val kan du hitta öppettider och besöksadresser på ambassadens webbplats. På Valmyndighetens webbplats hittar du även vilka röstningslokaler som finns i utlandet.

Så här röstar du på ambassader och konsulat

1. Ta valkuvert och valsedlar
Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Gör i ordning rösten i avskildhet.

2. Lägg en valsedel i varje valkuvert

3. Lämna valkuvert och id-handling till röstmottagaren

Lämna också ditt röstkort om du har det med dig. Röstmottagaren kommer då att stoppa ned röstkortet eller adresskortet tillsammans med valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen.

Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst och lägger sedan fönsterkuvertet med ditt valkuvert i en uppsamlingslåda.

4. Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med ditt valkuvert skickas via Valmyndigheten till din vallokal i Sverige. Där prickas du av i röstlängden och röstkortet, eller adresskortet skiljs från valkuverten. Valkuverten läggs sedan ner i valurnan. Slutligen öppnas alla valkuvert och rösträkningen börjar.

Vad behöver jag för att rösta i utlandet?

Du måste ha med dig en id-handling för att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat.

Du behöver inte ha med dig ett röstkort.

Exempel på id-handlingar

 • Svenskt pass.
 • Svenskt id-kort.
 • En lokal officiell legitimation.

Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

 • Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen.
 • Brevrösten får inte postas från Sverige.
 • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen, alltså den 10 september, för att räknas i valet.

Vad behöver jag för att brevrösta?

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen. 

Material för att brevrösta

När det är val kan materialet beställas direkt från Valmyndighetens webbplats, via telefon eller hämta materialet direkt från en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig i.

Personer som kan vara vittne

Personer som har fyllt 18 år kan vara vittne. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Är du folkbokförd i utlandet?

Om du är folkbokförd utomlands och står med i röstlängden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till din folkbokföringsadress i utlandet.

Så här brevröstar du från utlandet

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet.
 2. Stäng kuvertet.
 3. Fyll i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på baksidan av ytterkuvertet.
 4. Om du har ett röstkort: Placera röstkortet framför ytterkuvertet i
  omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.
  Om du saknar röstkort: Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets fönster.
 5. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det. 
  Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen