Publicerad: 21 oktober 2022

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen från utlandet, men du kan förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat. Förtidsröstningen öppnar tidigast 24 dagar före valdagen vid ordinarie val. Det varierar mellan vilka datum ambassaderna och konsulaten håller öppet för röstmottagning.

Se vilka ambassader och konsulat som hade röstmottagning i val 2022 Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att rösta på ambassader eller konsulat?

Du måste ha med dig en id-handling för att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat.

Du behöver inte ha med dig ett röstkort, men det underlättar om du har det.

Exempel på id-handlingar

 • Svenskt pass.
 • Svenskt id-kort.
 • En lokal officiell legitimation.

Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste vara minst 18 år och kunna visa en id-handling.

Film om att rösta i utlandet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Röstningslokaler i utlandet

Röstmottagningen i utlandet började och avslutades vid olika tidpunkter.

Se vilka ambassader och konsulat som hade röstmottagning i val 2022 Länk till annan webbplats.

Så här röstar du på ambassader och konsulat

1. Ta valkuvert och valsedlar
Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Gör i ordning rösten i avskildhet.

2. Lägg en valsedel i varje valkuvert

3. Lämna valkuvert och id-handling till röstmottagaren

Lämna också ditt röstkort om du har det med dig. Röstmottagaren kommer då att stoppa ned röstkortet eller adresskortet tillsammans med valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen.

Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst och lägger sedan fönsterkuvertet med ditt valkuvert i en uppsamlingslåda.

4. Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med ditt valkuvert skickas via Valmyndigheten till din vallokal i Sverige. Där prickas du av i röstlängden och röstkortet, eller adresskortet skiljs från valkuverten. Valkuverten läggs sedan ner i valurnan. Slutligen öppnas alla valkuvert och rösträkningen börjar.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Att brevrösta innebär att din röst skickas med post. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

 • Brevrösten får inte postas från Sverige.
 • Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen.
 • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Vad behöver jag för att brevrösta?

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen. 

Material för att brevrösta

När det är val kan du beställa material för brevröstning här på val.se. Svenska ambassader och konsulat har också brevröstningsmaterial.

Personer som kan vara vittne

Personer som har fyllt 18 år kan vara vittne. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Är du anmäld till röstlängden?

Om du bor utomlands och är anmäld till röstlängden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till den adress i utlandet som du har anmält till Skatteverket.

Rösträtt och röstlängd

Så här brevröstar du från utlandet

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet.
 2. Stäng kuvertet.
 3. Fyll i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på baksidan av ytterkuvertet.
 4. Om du har ett röstkort: Placera röstkortet framför ytterkuvertet i omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.
  Om du saknar röstkort: Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets fönster.
 5. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det. 
  Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen

Film om att brevrösta från utlandet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.