Huvudinnehåll start

Slutligt valresultat

Här får du veta hur den slutliga rösträkningen går till och hur det slutliga valresultatet fastställs.

Måndagen efter valdagen börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Val till Europaparlamentet

När samtliga länsstyrelser räknat alla röster till Europaparlamentet beräknar Valmyndigheten fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige räknas riksdagsvalet först. Räkningen av rösterna till riksdagen är klar cirka en vecka efter valdagen. Valmyndigheten genomför sedan den slutliga fördelningen av mandaten mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

När länsstyrelsen räknat klart rösterna i riksdagsvalet fortsätter arbetet med att räkna rösterna för valen till kommunfullmäktige. Därefter räknas rösterna för valen till regionfullmäktige.

Länsstyrelserna genomför sedan den slutliga fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses. Oftast sker det inom två veckor från valdagen.

Alla partiers röster räknas och redovisas

Länsstyrelsen räknar antalet röster för alla partier som anmält deltagande till valet. Valmyndigheten och länsstyrelserna använder de preliminära siffrorna från valnatten och valnämndens uppsamlingsräkningar som kontroll vid den slutliga rösträkningen. Länsstyrelsen räknar också samtliga personröster för partier som tar mandat.

Resultatet av räkningen redovisas löpande på val.se.

Fastställande av resultat och fördelning av mandat

Val till Europaparlamentet

Valmyndigheten fördelar mandaten för Sveriges mandat i Europaparlamentet

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till Europaparlamentet i slutet av veckan efter valdagen.

När den slutliga räkningen av alla röster och personröster är klar beräknar och fastställer Valmyndigheten mandatfördelningen mellan partierna i Europaparlamentet för Sveriges del och utser ledamöter och ersättare.

Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet och beslutet publiceras på val.se.

Länsstyrelsen upprättar ett protokoll över rösträkningen för respektive län, som också publiceras på val.se.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen

Länsstyrelsen är klar med rösträkningen för valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen.

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till riksdagen beräknar och fastställer Valmyndigheten den slutliga mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare.

Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet och publicerar beslutet på val.se. Länsstyrelsen upprättar ett protokoll över rösträkningen för respektive riksdagsvalkrets, som också publiceras på val.se.

Länsstyrelsen fördelar mandaten för kommunerna och regionen

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige beräknar och fastställer länsstyrelsen mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen fastställer valresultatet och beslutet publiceras på val.se.

Samtliga beslut finns på val.se cirka 14 dagar efter valdagen.