Ett robust valsystem

Det svenska valsystemet är robust för att det är decentraliserat och transparent.

Det är decentraliserat därför att

  • De allmänna valen genomförs av Valmyndigheten tillsammans med valadministrationen, det vill säga länsstyrelser och kommuner.
  • Både röstmottagningen och rösträkningen sker lokalt över hela landet där alla röster, det vill säga pappersvalsedlar, tas emot och räknas av utbildad personal.
  • Rösterna räknas två gånger av två olika instanser, först av kommunerna och sedan av länsstyrelsen.

Det är transparent därför att:

  • Både röstmottagningen och rösträkningen är offentlig och alla som vill kan komma och se hur det går till.
  • Alla valsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

De här sakerna tillsammans gör att det är svårt att manipulera eller påverka valresultatet.

Så hanteras din röst i vallokalen och lokalen för förtidsröstning

Vid förtidsröstning

När du förtidsröstar lägger röstmottagaren ditt/dina förslutna valkuvert i ett större fönsterkuvert tillsammans med ditt röstkort. Hen antecknar att du förtidsröstat och lägger kuvertet i en sluten uppsamlingslåda.

Kuvertet skickas till din vallokal där du sedan prickas av mot röstlängden. När röstmottagningen avslutas på valdagen skiljs ditt röstkort från det oöppnade valkuvertet, som röstmottagaren lägger i valurnan tillsammans med övriga röster. Det innebär att dina valkuvert inte kan kopplas ihop med ditt röstkort när rösterna räknas. Ingen kan alltså se vad du röstat på.

I vallokal

När du röstar i vallokal på valdagen tar röstmottagaren emot ditt/dina förslutna valkuvert. Röstmottagaren markerar i röstlängden att du röstat och lägger rösterna direkt i valurnan för det val det gäller.

När vallokalen stänger på valdagen påbörjas den preliminära rösträkningen av alla röster som kommit in.

Din röst är hemlig

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar. Ingen annan ska bestämma vad du röstar på.

Läs mer om valhemligheten på sidan Din röst är hemlig

Din röst är hemlig

Film om vad en röstmottagare gör


Så fungerar rösträkningen

Röster, det vill säga valsedlar, räknas i flera omgångar. Alla röster räknas två gånger. Vid varje tillfälle kontrolleras rösterna flera gånger. Allt är öppet för insyn från allmänheten och valsedlarna sparas till nästa val. Om det skulle behövas kan rösterna räknas om på samma sätt.

Preliminärt valresultat

En preliminär rösträkning genomförs i två steg av kommunerna. Dels på valkvällen – i år den 9 juni för EU-valet, dels på onsdagen efter valdagen – den 12 juni. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutats på valdagen börjar rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.
Resultatet rapporteras löpande och visas här på val.se.

Mer om preliminärt valresultat

Slutligt valresultat

Måndagen efter valdagen, i år den 10 juni för EU-valet, börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna. Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

I EU-valet är det sedan Valmyndigheten som beslutar om valresultatet.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Mer om slutligt valresultat

Mer om skillnaden mellan preliminärt och slutligt valresultat

Mer om länsstyrelsens bedömning av röster

Film om preliminär och slutlig rösträkning

All röstmottagning och rösträkning är offentlig

Vem som helst får komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen genomförs. Men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.

Läs mer på sidan Offentlighet och valobservation:

Offentlighet och valobservation