Publicerad: 5 november 2019

Omval

Ett valresultat kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Nämnden kan då besluta att valet ska göras om. Det kallas omval.

Omval ska genomföras inom tre månader

Om Valprövningsnämnden beslutar om omval ska omvalet genomföras inom tre månader. Valmyndigheten har som sitt uppdrag att alltid ha beredskap för att kunna genomföra ett omval.

Tidpunkter för ett omval

Omval går i huvudsak till på samma sätt som ordinarie val. Till exempel fastställs röstlängden 30 dagar innan valdagen och röstkort skickas till alla röstberättigade. Det korta tidsperspektivet för att genomföra omval gör dock att vissa aktiviteter har kortare hålltider:

  • 20 dagar före valdagen: Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller).
  • 10 dagar före valdagen: Förtidsröstningen startar. Och senast denna dag ska även röstkorten ha nått väljarna. (Inför ordinarie val är det 18 dagar som gäller).
  • 10 dagar före valdagen är också första dagen som budröst får göras i ordning i Sverige. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller).

Dessutom gäller särskilda regler vid omval

  • Om det är omval till endast ett kommunfullmäktige ska förtidsröstning för den aktuella kommunens innevånare erbjudas i samtliga kommuner.
  • De partier som ställde upp i det ordinarie valet är automatiskt anmälda till omvalet. Inga nya partier kan anmäla sig.
  • De kandidater som varit anmälda till det ordinarie valet anses anmälda även till omvalet. Det är dock möjligt att anmäla ytterligare kandidater och Valmyndigheten kommer att besluta om ett sista datum för att anmäla nya kandidater.
  • Valsedlar från det ordinarie valet kommer att vara giltiga.
Val och folkomröstningar