Fyra sorters val

Det finns olika val för vilka som ska styra i Sverige och vilka som ska styra i Europa.

Val till riksdag, region och kommun i Sverige

Vart fjärde år är det val och då röstar svenska folket.

Då väljer vi vilka partier vi vill ska styra i Sverige.
Då är det tre olika val.
Vi väljer vilka som ska styra i riksdagen.
Vi väljer vilka som ska styra i regionen.
Vi väljer vilka som ska styra i kommunen.
Dessa tre val är på samma dag.

Valet till riksdagen, alltså de partier som styr Sverige
är mest känt och visas mycket på tv och i tidningar.
Kommunen och regionen bestämmer mycket som är viktigt för människors vardag.
Kommunen bestämmer om skolor, daghem och äldrevård.
Regionen bestämmer om sjukvård, bussar och andra resor för alla och färdtjänst.

Nästa val till riksdag, region och kommun i Sverige är söndagen den 11 september år 2022.

Film om allmänna val i Sverige

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Val till Europaparlamentet

Vart femte år är det ett annat val.
Då väljer vi vilka svenska politiker som ska jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i den Europeiska Unionen.

De fyra valen hålls alltid på söndagar.

EU är Europeiska Unionen.

27 länder är med i EU.
EU har ett eget parlament som beslutar om frågor för alla EU-länderna.
Politiker från de olika EU-länderna beslutar tillsammans i Europaparlamentet.
Medborgare i EU-länderna väljer de politiker som ska vara med i Europaparlamentet.

Alla EU-länder röstar samtidigt

Nästa val till Europaparlamentet är år 2024.
Det är val ungefär samtidigt i alla EU-länder då.
Då röstar medborgarna i de olika EU-länderna på vilka personer från deras eget land som ska vara med i Europaparlamentet.
Sverige ska välja 20 politiker till Europaparlamentet.