Publicerad: 27 april 2022

Kalender för valåret 2022

Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. I valkalendern ser du tidpunkter för olika händelser inför, under och efter valet.

Valåret‌ 2022

Datum


Händelse


28 februari

Anmälan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten om registreringen ska gälla för val detta år.

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. Statistiken används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.

29 april

Sista dag för partier att anmäla sina kandidater till respektive länsstyrelse.

29 april

Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för garanterad leverans 45 dagar innan valet.

30 april

Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antal fasta valkretsmandat för varje valkrets till riksdagsvalet.

30 april

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om fördelningen av fasta mandat mellan valkretsarna i de kommuner eller regioner som är valkretsindelade.

Senast 23 juli

Utlandsröstkort skickas till röstberättigade som har utvandrat. Dessa personer har bara rösträtt i riksdagsvalet.

28 juli

Utlandsboende får göra i ordning och skicka sin brevröst tidigast denna dag.

12 augusti

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val.

12 augusti

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden.

12 augusti

Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Skatteverket behöver få anmälan senast denna dag för att den ska hinna registreras.

18 augusti

Röstberättigade kan tidigast rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

18 augusti

Budröstningen startar i Sverige.

24 augusti

Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

24 augusti

Förtidsröstningen i Sverige startar.

30 augusti

Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

9 september

Sista dag för kandidater som inte är anmälda av ett parti att samtycka till kandidatur i valet.

10 september

Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen.

10 september

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

Valdagen 11 september


Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Ett preliminärt valresultat publiceras samma natt på val.se.

12 september

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

12 september

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

14 september

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga rösträkningen.

Inom 10 dagar efter det att valet avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden. Riksdagsvalet avslutas med att Valmyndigheten publicerar valresultatet på vår anslagstavla och webbplats. Valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.