Publicerad: 24 februari 2021

Val till Sametinget 16 maj 2021

Här finns information till dig som har rösträtt och ska rösta i valet till Sametinget den 16 maj 2021.

Vem får rösta?

Alla som har rösträtt i valet och står med i röstlängden kan rösta.

Rösträtt och röstlängd

Röstkort

Röstkort och material för röstning skickas ut ungefär 30 dagar före valdagen.

Röstkort

Så här kan du rösta

Du som har rösträtt kan rösta på två sätt. Du kan rösta i en vallokal eller brevrösta.

Sätt att rösta

Rösta på parti och person

Du kan välja att rösta på bara partiet eller att också personrösta på en kandidat.

Rösta på parti och person

Grupper, partier och liknande sammanslutningar

Information till dig som tillhör en grupp, ett parti eller liknande sammanslutning och ska ställa upp i valet till Sametinget den 16 maj 2021.

Grupper, partier och liknande sammanslutningar

Rösträkning och valresultat

Här får du veta mer om hur rösträkningen går till, fördelning av mandat och hur ledamöter och ersättare utses.

Rösträkning och valresultat

Fördelning av mandat mellan partier

Ledamöter och ersättare

Information om valet på samiska

Válljim Sámediggáj moarmesmáno 16.b. 2021. (Lulesamiska)

Veeljeme Saemiedægkan suehpeden 16. b. 2021 (Sydsamiska)

Sámediggeválggat 16át beaivvi miessemánus 2021 (Nordsamiska)

Välljim Sámediggáj mårbmesmáno 16 biejven 2021 (Pitesamiska)

Val och folkomröstningar