Val 2022

Du kan rösta mellan 24 augusti och 11 september.

Är du redo

att rösta?

Enkelt.

Tryggt.

Säkert.

Publicerad: 31 augusti 2022

Så fungerar valet

Det svenska valsystemet är robust och säkert. Här får du veta mer om hur röstmottagningen går till, hur rösträkningen fungerar och hur valresultatet fastställs.

Det svenska valsystemet är robust för att det är decentraliserat, manuellt och transparent.

  • Att valsystemet är decentraliserat betyder att alla röster tas emot och räknas lokalt över hela landet. Olika myndigheter har sin särskilda uppgift och det gör att systemet har flera inbyggda kontrollstationer som gör att valresultatet blir kvalitetssäkrat.
  • Det är manuellt eftersom vi röstar med valsedlar av papper. Alla röster räknas manuellt av utbildad personal flera gånger. Efter valet sparas valsedlarna och kan räknas om ifall det skulle behövas.
  • Det är transparent och det innebär att allt är öppet för insyn. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

De här sakerna tillsammans gör att det är mycket svårt att manuellt eller digitalt påverka valresultatet och hur valen genomförs.

Så hanteras din röst i val- och förtidsröstningslokalen

Vid förtidsröstning

När du förtidsröstar lägger röstmottagaren dina förslutna valkuvert i ett större fönsterkuvert tillsammans med ditt röstkort. Hen antecknar att du förtidsröstat och lägger kuvertet i en sluten uppsamlingslåda.

Kuvertet skickas till din vallokal där du sedan prickas av mot röstlängden. När röstmottagningen avslutas på valdagen skiljs ditt röstkort från de oöppnade valkuverten, som röstmottagaren lägger i respektive urna för de olika valen tillsammans med övriga röster. Det innebär att dina valkuvert inte kan kopplas ihop med ditt röstkort när rösterna räknas. Det är alltså aldrig någon som kan se vad du röstat på.

I vallokal

När du röstar i vallokal på valdagen tar röstmottagaren emot dina förslutna valkuvert. Röstmottagaren markerar i röstlängden vilka val du röstar i och lägger rösterna direkt i rätt urna för respektive val.

När vallokalen stänger på valdagen påbörjas den preliminära rösträkningen av alla röster som kommit in.

Ny lagstiftning stärker skyddet för väljarna

För att stärka skyddet för väljarna uppdaterades vallagen 2022. Du kommer att märka ändringarna vid höstens val. Den nya lagstiftningen innebär till exempel:

  • Det blir tydligare för dig som ska rösta att du ska välja valsedlar och göra i ordning rösterna ensam. Det får bara vara en väljare bakom valskärmen.
  • Kommunernas valnämnder och utlandsmyndigheterna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna.
  • Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar kan uppmanas att lämna val- eller förtidsröstningslokalen.

Läs mer om valhemligheten på sidan Din röst är hemlig

Film om vad en röstmottagare gör

Så fungerar rösträkningen

Röster, det vill säga valsedlar, räknas manuellt i flera omgångar. Alla röster räknas två gånger. Vid varje tillfälle kontrolleras rösterna flera gånger. Allt är öppet för insyn från allmänheten och valsedlarna sparas till nästa val. Om det skulle behövas kan rösterna räknas om på samma sätt.

Preliminärt valresultat

En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på valnatten den 11 september, dels på onsdagen efter valdagen – i år den 14 september. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutats på valdagen börjar rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Resultatet rapporteras löpande och visas här på val.se.

Mer om preliminärt valresultat

Slutligt valresultat

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna.

Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Mer om slutligt valresultat

Mer om skillnaden mellan preliminärt och slutligt valresultat

Mer om länsstyrelsens bedömning av röster

Film om preliminär och slutlig rösträkning

All röstmottagning och rösträkning är offentlig

Vem som helst får komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen genomförs. Men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.

Läs mer på sidan Offentlighet och valobservation:

Offentlighet och valobservation