Till startsidan

Publicerad: 14 augusti 2019

Anmäla deltagande i val

Ett parti som vill delta i val ska ha anmält sitt deltagande till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen.

Anmäl senast 30 dagar före valdagen

Anmälan ska ha kommit till Valmyndigheten senast 30 dagar innan valdagen. Ett parti som behöver anmäla sig ska använda avsedd blankett.

Vissa partier blir automatiskt anmälda till val

 • Ett parti som är representerat i den beslutande församling (riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Europaparlamentet) som valet gäller.
 • Ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmäler sina kandidater för valet.
 • Ett parti som redan är representerat i riksdagen eller som anmält deltagande till riksdagsvalet, anses också anmält till val i kommun- och landstingsfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet.

Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste anmäla sig.

Uppgifter i anmälan

Krav på partibeteckning

I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning. Partibeteckningen måste inte vara registrerad hos Valmyndigheten.

 • Den ska bestå av eller innehålla ord.
 • Den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
 • Den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
 • Den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
 • Den inte vara för lik en beteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara beteckningar inte ska förekomma i samma val. 

Partibeteckning kan innehålla en symbol

Innehåller partibeteckningen en symbol ska den fullständiga partibeteckningen inklusive eventuell symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till:

registrator@val.se

 • Partibeteckningens storlek kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i PMS eller CMYK.

Valmyndigheten kan inte svara på frågor om färgåtergivning på valsedlar. Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara beteckningar och/eller symboler inte ska förekomma i samma val. 

Hantering och beslut

Valmyndigheten granskar anmälan, fattar beslut och meddelar partiet.

Om Valmyndigheten beslutar att registrera partiets deltagande så publiceras detta i Post- och Inrikes tidningar.

Om Valmyndigheten avslår anmälan får partiet meddelande om det.

Post- och inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Överklaga ett beslut

Vem som helst, personer och partier, kan överklaga Valmyndighetens beslut om registreringar av anmälningar om deltagande i val.

Men om beslutet gäller ett avslag på en anmälan om deltagande är det endast det partiet det gäller som kan överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Det är Valprövningsnämnden som prövar överklagandet, fattar beslut och meddelar personen eller partiet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.