Publicerad: 25 februari 2024

Partier som deltar i valen 2024 och 2026

År 2024 är det val till Europaparlamentet. Här kan du se vilka partier som är anmälda till kommande val.

Anmälda partier till Europaparlamentsvalet 2024 presenteras i Valmyndighetens valpresentation.

Anmälda partier till val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 presenteras här nedan i en lista. Listan uppdateras allt eftersom anmälningar kommer in och Valmyndigheten fattar beslut.

De partier som anmälde deltagande för valet till riksdagen 2022 är automatiskt anmälda i valet till Europaparlamentet 2024.

Anmälda partier för val till Europaparlamentet 2024

Du kan se vilka partier som har anmält att de vill delta i valet till Europaparlamentet i vår Valpresentation.

Anmälda partier - Val till Europaparlamentet (Valpresentationen) Länk till annan webbplats.

Anmälda partier för 2026 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige