Publicerad: 10 juni 2022

Nyhetsbrev för partier

Här kan du läsa Valmyndighetens nyhetsbrev som skickats till partier och kandiater inför valen 2022.

Nyhetsbrev som skickades ut till berörda partier den 10 juni 2022

Detta nyhetsbrev är riktat till alla partier som har en registrerad partibeteckning eller som har anmält sitt deltagande i valen 2022. Som bilaga till nyhetsbrevet finns information om hur partier rapporterar incidenter vid valen 2022.

Nyhetsbrev till partier 10 juni Pdf, 282 kB. (Pdf, 282 kB)

Bilaga 1, incidentrapportering partier Pdf, 88 kB. (Pdf, 88 kB)

Nyhetsbrev som skickades ut till berörda partier den 22 mars 2022

Detta nyhetsbrev är riktat till alla partier som har en registrerad partibeteckning eller som har anmält sitt deltagande i valen 2022.

Nyhetsbrev till partier 22 mars 2022 Pdf, 171 kB. (Pdf, 171 kB)

Nyhetsbrev som skickades ut till berörda partier den 13 januari 2022

Detta nyhetsbrev är riktat till alla partier som har en registrerad partibeteckning eller som har anmält sitt deltagande i valen 2022.

Information till partier inför valen 2022, den 13 januari Pdf, 159 kB. (Pdf, 159 kB)

Nyhetsbrev som skickades ut till berörda partier den 30 augusti 2021

Varje nyhetsbrev är riktat till olika typer av partier, eftersom regelverken skiljer sig åt något om man till exempel har mandat i en beslutande församling. Var därför noggrann med att hitta det brev som passar ditt partis förutsättningar.

Partier med mandat i riksdagen Pdf, 203 kB. (Pdf, 203 kB)

Partier med minst en procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen men utan mandat i riksdagen Pdf, 204 kB. (Pdf, 204 kB)

Partier med mandat i region-/kommunfullmäktige med registrerad partibeteckning Pdf, 206 kB. (Pdf, 206 kB)

Partier med mandat i region-/kommunfullmäktige utan registrerad partibeteckning Pdf, 207 kB. (Pdf, 207 kB)

Partier med registrerad partibeteckning Pdf, 185 kB. (Pdf, 185 kB)

Partier som anmält deltagande Pdf, 167 kB. (Pdf, 167 kB)