Publicerad: 10 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dessa får beställa valsedlar

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa namnvalsedlar. Här får du veta vad som gäller vid beställning.

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa namnvalsedlar. Partiet behöver inte ha registrerat sin partibeteckning hos Valmyndigheten.

Anmäl deltagande i val

Behörig beställare

För att kunna beställa namnvalsedlar för vissa partier måste du vara så kallad behörig beställare. Det är också bara den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur.

Följande partier måste utse och anmäla behörig beställare:

  • partier med registrerad partibeteckning för val till Europaparlamentet
  • partier som är representerade i Europaparlamentet

Om ett parti utan registrerad partibeteckning eller mandat vill beställa namnvalsedlar via nätet (genom valdatasystemet Valid) behöver partiet ändå anmäla behörig beställare.

Som bilaga till blanketterna ska partiet bifoga styrelseprotokoll som visar på vem eller vilka som är behörig(a) att beställa valsedlar för partiet. Vid val till Europaparlamentet ska de lämnas in till Valmyndigheten.

Efter att partiet lämnat in blanketten

När partiet lämnat in blanketten om behörig beställare till Valmyndigheten registrerar vi uppgifterna för den behöriga beställaren i valdatasystemet Valid.

Den behöriga beställaren får då ett e-postmeddelande som uppmanar hen att verifiera sina kontaktuppgifter i Valid. När beställaren verifierat kontaktuppgifterna ger Valmyndigheten personen en behörighet och vi skickar ett e-postmeddelande när det är klart. Det kan ta ett par dagar innan hela processen är klar. Efter detta kan den behöriga beställaren logga in i Valid och beställa valsedlar.

Behörig beställare anmäler också kandidater

Det är också behörig beställare som anmäler kandidater. Samma blanketter och datum gäller som för beställning av namnvalsedlar.

Om anmälan av kandidater

Säkerhetsbestämmelser vid beställning via nätet

Alla som ska beställa namnvalsedlar via Valmyndighetens IT-stöd Valid behöver läsa igenom säkerhetsbestämmelserna.

Säkerhetsbestämmelser för partiers användare av Valid under EU-valet 2024 Pdf, 159 kB.

När Valmyndigheten har meddelat att behörigheten i Valid är tillagd för användaren så kan användaren logga in i Valid. Inloggning sker via e-legitimation, men användarna kommer även behöva ange ett reservlösenord vid den första verifieringen. Reservlösenordet ska användas om e-legitimationen av någon anledning inte fungerar.

Om den behöriga beställaren byter telefonnummer eller e-postadress efter att ha fått tillgång till Valid, ska hen meddela Valmyndigheten för att göra en ny verifiering.