Publicerad: 12 december 2023

Huvudinnehåll start

Partilängder och valmaterial

I samband med ett val har partier med en registrerad partibeteckning rätt att begära ett utdrag ur den preliminära röstlängden. Vissa partier får också beställa kuvert för budröstning och brevröstning för utdelning till väljare.

Ta del av partilängden

Ett parti som har en registrerad partibeteckning kan i samband med ett allmänt val begära ett utdrag, partilängd, ur den preliminära röstlängden. Partiet kan bara få utdrag för det val som partiet är registrerat för.

Partilängden baseras på den preliminära röstlängden från 1 mars under valåret och omfattar de preliminärt röstberättigades födelsetider, namn och adresser samt uppgifter om vid vilka val de har rösträtt.

Personer med skyddade personuppgifter finns inte i partilängden.

Det är Valmyndigheten som lämnar ut partilängden, och myndigheten får bara lämna ut utdraget under vissa perioder:

 • För riksdagsval: 1 april–1 september under valåret.
 • För EU-val: 1 januari–fredagen två veckor före valdagen under valåret.

Det utdrag som partiet får från Valmyndigheten regleras av förordningen om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning. 

Förordning (SFS 2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning (Riksdagen) Länk till annan webbplats.

Hantering av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit fram en vägledning som beskriver hur partierna bör hantera personuppgifter, och skickat den till partierna. Valmyndigheten har bidragit till vägledningen för att den ska stämma överens med partiernas arbete vid val.

Vägledning till politiska aktörer (IMY) Länk till annan webbplats.

Vissa partier kan beställa valmaterial gratis

De partier som har rätt till gratis namnvalsedlar har också rätt att i rimlig utsträckning få valkuvert, ytterkuvert för budröster samt ytterkuvert och omslagskuvert för brevröster. Bara de partier som enligt lag har rätt till materialet kan beställa det.

För att beställa använder partierna en blankett som Valmyndigheten skickat ut till berörda partier. Beställningen ska skickas till Valmyndigheten, tillsammans med partiets beslut om vem som är behörig att beställa materialet för partiets räkning. Beslutet ska vara i original eller som vidimerad kopia.

Materialet skickas i form av färdigpackade bud- och brevröstningssatser till de partier som beställer det.

Valmaterial till EU-valet 2024

De partier som fick minst 1 procent av rösterna i hela landet vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet, kan beställa totalt 1 500 budröstningssatser och 2 000 brevröstningssatser till EU-valet 2024.

Valmaterial till valen 2026

Vi återkommer med information om hur många bud- och brevröstningssatser som partierna kan beställa till 2026 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Innehåll i budröstningssatsen

Budröstningssatsen till EU-valet innehåller

 • ett ytterkuvert för budröstning
 • ett valkuvert
 • en blank valsedel
 • en instruktion för hur väljaren gör för att rösta.

Budröstningssatsen till valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige innehåller

 • ett ytterkuvert för budröstning
 • tre valkuvert
 • blanka valsedlar för respektive valtyp
 • en instruktion för hur väljaren gör för att rösta

Innehåll i brevröstningssatsen

Brevröstningssatsen till EU-valet innehåller

 • ett ytterkuvert för brevröstning
 • ett omslagskuvert för brevrösten
 • ett valkuvert
 • en blank valsedel
 • en instruktion för hur väljaren gör för att rösta.

Brevröstningssatsen till valet till riksdagen innehåller

 • ett ytterkuvert för brevröstning
 • ett omslagskuvert för brevrösten
 • tre valkuvert
 • blanka valsedlar för respektive valtyp
 • en instruktion för hur väljaren gör för att rösta.