Publicerad: 31 maj 2022

Partilängder och valmaterial

I samband med val har partier med en registrerad partibeteckning rätt att begära ett utdrag ur den preliminära röstlängden, även kallad partilängd.

Vissa partier får beställa kuvert för budröstning och brevröstning för utdelning till väljare.

Beställa partilängd

Partier med en registrerad partibeteckning kan i samband med allmänna val begära ett utdrag ur den preliminära röstlängden, även kallad partilängd, från Valmyndigheten. Partiet kan endast få utdrag för det val som partiet är registrerat för. Utdraget får lämnas av Valmyndigheten under perioden 1 april - 1 september det år det är val till riksdagen.

Vid val till Europaparlamentet lämnas utdraget under perioden 1 januari valåret - fredagen två veckor före valdagen.

Partilängden inför valen 2022 baseras på den preliminära röstlängden från 1 mars 2022 och omfattar de preliminärt röstberättigades födelsetider, namn och adresser samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt.

 • Födelsetider
 • Namn
 • Adress
 • Vid vilka val de har rösträtt

Personer med skyddade personuppgifter finns inte i partilängden.

Det utdrag som partiet får från Valmyndigheten regleras av

Förordning (SFS 2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning Länk till annan webbplats.

Kostnad för partilängd

 • Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet har rätt till partilängder utan avgift. Motsvarande regler gäller vid val till Europaparlamentet, d.v.s. ett parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än en procent av rösterna i valet får partilängder avgiftsfritt.
 • Övriga partier får betala en avgift för partilängden. Uppgift om avgift kommer att kompletteras under våren/sommaren 2022.

Hantering av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit fram en vägledning för partierna om hantering av personuppgifter. Valmyndigheten har bidragit i arbetet med vägledningen så att vägledningen stämmer överens med partiernas arbete vid val. IMY har skickat denna vägledning till partierna.

Vägledning till politiska aktörer Länk till annan webbplats.

Beställa valmaterial

Partier som har rätt till gratis namnvalsedlar har också rätt att i rimlig utsträckning få valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert och omslagskuvert för brevröst.

Materialet skickas i form av färdigpackade bud- och brevröstningssatser till de partier som beställer det.

Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1 procent av rösterna i hela landet kan beställa totalt 3000 budröstningssatser. Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa.

Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1 procent av rösterna i hela landet kan beställa totalt 4500 brevröstningssatser. Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa

Budröstningssatsen innehåller

Ett ytterkuvert för budröstning, samt:

 • tre valkuvert
 • blanka valsedlar för respektive valtyp
 • instruktion om röstningsförfarandet till väljaren.

Brevröstningssatsen innehåller

Ett ytterkuvert för brevröstning, samt:

 • omslagskuvert för brevröst
 • tre valkuvert
 • blanka valsedlar för respektive valtyp
 • instruktion om röstningsförfarandet till väljaren.

Beställning

Endast partier som enligt lag har rätt till materialet kan beställa det. Beställningen görs genom följande blankett till Valmyndigheten. Ladda ner blanketten som ifyllnadsbar pdf eller pdf för utskrift att fylla i för hand.

Blankett för beställning av bud- och brevröstningssatser, ifyllnadsbar Pdf, 691 kB. (Pdf, 691 kB)

Blankett för beställning av bud- och brevröstningssatser, för utskrift Pdf, 65 kB. (Pdf, 65 kB)

Till blanketten ska partiet bifoga partiets beslut om vem som är behörig att beställa materialet för partiets räkning. Beslutet ska vara i original eller som vidimerad kopia.