Publicerad: 1 november 2023

Registrerade partibeteckningar

Här får du veta vilka partier som har registrerat sina partibeteckningar och för vilka val. Du kan också se om partibeteckningen innehåller en symbol.

En registrering av partibeteckning för val till riksdagen gäller även för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt Europaparlamentet.

En registrering för val till regionfullmäktige gäller även för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen.

En registrering för val till kommunfullmäktige gäller enbart i det valet.

En registrering för val till Europaparlamentet gäller enbart i det valet.

Ett parti kan ställa upp i val utan att registrera sin partibeteckning.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data Länk till annan webbplats.

Registreringsdatum

I anslutning till varje registrering finns ett registreringsdatum. Detta datum visar när beslutfattades om att registrera den aktuella partibeteckningen. Om ett parti har haft en annan partibeteckning registrerad tidigare framgår inte i listan.

Val till Riksdagen

Just nu finns 31 partibeteckningar registrerade för val till riksdagen (och därmed samtliga val).

Se alla

Val till Regionfullmäktige

Just nu finns 37 partibeteckningar registrerade för val till regionfullmäktige (och därmed samtliga kommunval i den aktuella regionen).

eller Se alla

Val till Kommunfullmäktige

Just nu finns 161 partibeteckningar enbart registrerade för val till kommunfullmäktige.

eller Se alla

Val till Europaparlamentet

Just nu finns 0 partibeteckningar registrerade för val till Europaparlamentet.

Ärende under beredning

* Partier markerade med asterisk har lämnat in anmälan om att få sin partibeteckning registrerad. Anmälan är under beredning hos Valmyndigheten.

Listorna över registrerade partibeteckningar ovan uppdateras en gång per dygn.