Publicerad: 10 oktober 2023

Så hanterar partier kandidatlistor

Ett parti kan låta trycka sina kandidatlistor på valsedlar vid val, men det är inget krav. Vissa partier väljer att anmäla kandidaterna så att listan är låst, andra partiers listor är öppna. Alla kandidater måste samtycka till kandidaturen för att kunna bli valda.

Inför EU-valet 2024

  • Sista dag att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar är den 29 februari 2024.
  • För kandidater är den sista dagen att lämna in sitt samtycke till så kallade öppna listor den 7 juni 2024.


Inför varje val beslutar Valmyndigheten om sista datum för att anmäla kandidater, skicka in kandidatförklaringar samt beställa valsedlar.

  • Vid val till Europaparlamentet ska partierna beställa namnvalsedlar och lämna in kandidatlistor hos Valmyndigheten. Kandidaternas förklaringar och samtycken ska också lämnas in till Valmyndigheten.
  • Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska partierna beställa valsedlar och lämna in kandidatlistor hos länsstyrelserna. Kandidaternas förklaringar och samtycken ska också lämnas in till länsstyrelserna.

Ett parti som låser sina listor

När ett parti har registrerat sin partibeteckning kan partiet lämna in kandidatlistor för valet och ange att kandidaterna ska vara anmälda. Då kandidaterna är anmälda är listan låst för valområdet. Det innebär att väljarna inte kan skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet själv valt.

När ett parti med registrerad partibeteckning anmäler samtliga kandidater innebär det att partiet automatiskt deltar i valet.

Valmyndigheten publicerar kandidatlistorna på val.se i takt med att valsedlarna beställs.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Alla anmälda kandidater ska fylla i en så kallad kandidatförklaring där de samtycker till att ställa upp för partiet i valet.

Läs mer om vad kandidaterna behöver göra på sidan För dig som kandiderar.

Kandidera för ett parti som anmäler dig som kandidat

Det är partiet som ansvarar för att kandidaterna skriver under kandidatförklaringen. Partiet ansvarar också för att skicka in blanketten senast den dag som kandidaterna ska anmälas.

En behörig företrädare anmäler kandidaterna och beställer valsedlar

Ett parti med registrerad partibeteckning måste ha en behörig företrädare som anmäler kandidaterna.

Partiet måste även ha en behörig beställare av valsedlar som ansvarar för att lämna in kandidatlistor och godkänner valsedelskorrektur. Ofta är det samma person som ansvarar för båda uppgifterna.

Registrera partibeteckning

Behörig beställare och valsedlar

Ett parti som låter listorna vara öppna

Ett parti har öppna listor om partiet är anmält för att delta i ett val, men inte har anmält några kandidater. Det spelar ingen roll om partiet beställt valsedlar med kandidatlista eller inte.

När ett parti har öppna listor kan andra kandidater samtycka till kandidatur och på så sätt bli invalda. Partiet kan inte säga nej till att andra kandiderar eller blir valda för partiet.

Du som vill kandidera behöver fylla i en blankett för samtycke. Den finns på sidan För dig som kandiderar.

Kandidera för ett parti som inte anmäler kandidater

Väljarna kan skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Den kandidat som väljaren skriver överst på valsedeln får personrösten.

Krav på valbara kandidater

På sidan För dig som kandiderar finns information om vilka krav en kandidat ska uppfylla för att vara valbar.

Är du valbar?

Återta en kandidatanmälan

Ett parti kan ångra anmälan av en kandidat. Då ska partiet senast två dagar före valdagen skicka en skriftlig begäran om att återta anmälan. Den behörige beställaren för partiet ska skriva under begäran, och skicka den till länsstyrelsen (när det gäller val till riksdag, region och kommunfullmäktige) eller till Valmyndigheten (när det gäller val till Europaparlamentet).

När anmälan är återtagen kommer namnet på kandidaten att plockas bort från val.se och inte längre vara valbar.

Allmänna handlingar

De beställningar och anmälningar som partiet lämnat in blir allmänna handlingar. Det gäller även partiets lista på kandidatordningen, kandidaters förklaringar och kandidaters samtycken. Handlingarna kan bli offentliga efter sekretessprövning. Vid ett val publicerar Valmyndigheten de partier som är anmälda och de kandidater som samtyckt på val.se.