Publicerad: 8 juni 2024

Huvudinnehåll start

Så hanterar partier kandidatlistor

Ett parti kan låta trycka sina kandidatlistor på valsedlar vid val, men det är inget krav. Vissa partier väljer att anmäla kandidaterna så att listan är låst, andra partiers listor är öppna. Alla kandidater måste samtycka till kandidaturen för att kunna bli valda. Sista dag att samtycka till att kandidera i EU-valet var den 7 juni 2024.

Inför EU-valet 2024

  • Sista dag att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar var den 29 februari 2024.
  • För kandidater var den sista dagen att lämna in sitt samtycke till så kallade öppna listor den 7 juni 2024.


Inför varje val beslutar Valmyndigheten om sista datum för att anmäla kandidater, skicka in kandidatförklaringar samt beställa valsedlar.

  • Vid val till Europaparlamentet ska partierna beställa namnvalsedlar och lämna in kandidatlistor hos Valmyndigheten. Kandidaternas förklaringar och samtycken ska också lämnas in till Valmyndigheten.
  • Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska partierna beställa valsedlar och lämna in kandidatlistor hos länsstyrelserna. Kandidaternas förklaringar och samtycken ska också lämnas in till länsstyrelserna.

Ett parti som låser sina listor

När ett parti har registrerat sin partibeteckning kan partiet lämna in kandidatlistor för valet och ange att kandidaterna ska vara anmälda. Då kandidaterna är anmälda är listan låst för valområdet. Det innebär att väljarna inte kan skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet själv valt.

När ett parti med registrerad partibeteckning anmäler samtliga kandidater innebär det att partiet automatiskt deltar i valet.

Valmyndigheten publicerar kandidatlistorna på val.se i takt med att valsedlarna beställs.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Alla anmälda kandidater ska samtycka till kandidatur för att valsedlarna ska kunna tryckas. Kandidaten kan skriva under sitt samtycke digitalt med e-legitimation eller genom en blankett för kandidatförklaring. Sista dag att samtycka till att kandidera i EU-valet var den 7 juni 2024. Mer information finns på sidan För dig som kandiderar.

För dig som kandiderar

Det är partiet som ansvarar för att kandidaterna skriver under kandidatförklaringen. Partiet ansvarar också för att skicka in blanketten senast den dag som kandidaterna ska anmälas.

En behörig företrädare anmäler kandidaterna och beställer valsedlar

Ett parti med registrerad partibeteckning måste ha en behörig företrädare som anmäler kandidaterna.

Partiet måste även ha en behörig beställare av valsedlar som ansvarar för att lämna in kandidatlistor och godkänner valsedelskorrektur. Ofta är det samma person som ansvarar för båda uppgifterna.

Registrera partibeteckning

Behörig beställare och valsedlar

Ett parti som låter listorna vara öppna

Ett parti har öppna listor om partiet är anmält för att delta i ett val, men inte har anmält några kandidater. Det spelar ingen roll om partiet beställt valsedlar med kandidatlista eller inte.

När ett parti har öppna listor kan andra kandidater samtycka till kandidatur och på så sätt bli invalda. Partiet kan inte säga nej till att andra kandiderar eller blir valda för partiet.

Du som vill kandidera behöver skriva under ditt samtycke digitalt med e-legitimation, eller genom att fylla i en blankett för samtycke. Sista dag att samtycka till att kandidera i EU-valet var den 7 juni 2024. Mer information finns på sidan För dig som kandiderar.

För dig som kandiderar

Väljarna kan skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Den kandidat som väljaren skriver överst på valsedeln får personrösten.

Om partiet har flera listor

Ett parti kan ha flera listor i samma val. Till exempel kan ett parti i riksdagsvalet vilja ha en så kallad Rikslista och även ha separata listor för riksdagsvalkretsarna, eller så kan ett parti vilja ha flera olika listor i ett val till kommunfullmäktige. Samma kandidat kan stå på flera valsedlar/listor. En kandidat kan dock bara ta en plats per församling och då beror det på hur många röster som man fått. Kandidaten tar plats där röstetalet är störst.

Krav på valbara kandidater

På sidan För dig som kandiderar finns information om vilka krav en kandidat ska uppfylla för att vara valbar.

Är du valbar?

Återta en kandidatanmälan

Ett parti kan ångra anmälan av en kandidat. Då ska partiet senast två dagar före valdagen skicka en skriftlig begäran om att återta anmälan. Den behörige beställaren för partiet ska skriva under begäran, och skicka den till länsstyrelsen (när det gäller val till riksdag, region och kommunfullmäktige) eller till Valmyndigheten (när det gäller val till Europaparlamentet).

När anmälan är återtagen kommer namnet på kandidaten att plockas bort från val.se och inte längre vara valbar.

Allmänna handlingar

De beställningar och anmälningar som partiet lämnat in blir allmänna handlingar. Det gäller även partiets lista på kandidatordningen, kandidaters förklaringar och kandidaters samtycken. Handlingarna kan bli offentliga efter sekretessprövning. Vid ett val publicerar Valmyndigheten de partier som är anmälda och de kandidater som samtyckt på val.se.