Publicerad: 25 mars 2024

Registrera en partibeteckning

Ett parti kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten. Det är frivilligt, men krävs för att kunna anmäla sina kandidater till ett kommande val.

Inför EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Sista dag att registrera partieteckning för att den ska gälla vid EU-valet var den 29 februari 2024.


Partibeteckningen är det namn som partiet vill ska stå på valsedlarna. Partier kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten.

Registrera partibeteckningen genom en anmälan

För att registrera en partibeteckning ska partiet skicka in en anmälan till Valmyndigheten. Vi granskar sedan partiets anmälan och fattar beslut.

För att partibeteckningen ska gälla vid ett specifikt val måste anmälan ha kommit in senast den sista februari det aktuella valåret. Annars går det att registrera en partibeteckning när som helst.

Lämna in anmälan för att registrera en partibeteckning

Kostar det något att registrera partibeteckning?

Att registrera en partibeteckning hos Valmyndigheten kostar ingenting. Däremot kan vissa kostnader uppstå för partiet.

 • Ett parti som vill att partibeteckningen ska innehålla en symbol kan till exempel behöva anlita någon extern part som tar fram partisymbolen i rätt format.
 • Partier som inte redan är representerade i den beslutande församling som anmälan gäller behöver namnunderskrifter till stöd för anmälan om registrering av partibeteckningen. Om partiet inte vill lämna in namnunderskrifterna, då dessa blir allmän handling då de kommer in till Valmyndigheten, kan partiet istället låta en notarius publicus kontrollera namnunderskrifterna. Partiet måste själv betala notarius publicus för den tjänsten.

Om partiet väljer att registrera partibeteckningen kan andra partier i samma val inte använda samma eller en snarlik partibeteckning, men det blir inte ett skyddat varumärke. Registreringen och namnskyddet slutar gälla först när partiet avregistrerar sin partibeteckning, eller om Valmyndigheten avregistrerar partibeteckningen för att partiet inte anmält några kandidater två val i rad.

Ändra eller ta bort partibeteckning

Anmäla kandidater

Partier med en registrerad partibeteckning kan också anmäla sina kandidater och därmed låsa sina kandidatlistor. Det innebär att väljarna bara kan rösta på de kandidater som partiet själva har utsett. Om kandidatlistorna är öppna kan väljarna skriva till och rösta på andra personer än partiets egna kandidater.

Det finns mer information på sidan Så hanterar partier kandidatlistor.

Så hanterar partier kandidatlistor

Om ett parti både har registrerat en partibeteckning och anmält sina kandidater för ett val, så är partiet också anmält för att delta i det valet. Det räcker alltså inte att bara registrera partibeteckningen för att få delta.

Rätt att få röstlängdsutdrag

Partier som har en registrerad partibeteckning har rätt att få utdrag ur den preliminära röstlängden inför ett val. Utdraget innehåller namn och adress till de röstberättigade i valet.

Partilängder och valmaterial

Fyra krav för att kunna registrera en partibeteckning

1. Partiet måste vara en juridisk person

För att registrera en partibeteckning måste partiet vara en juridisk person, till exempel en ideell förening. Därför behöver partiet skicka in sina stadgar och beslutet om stadgarna till Valmyndigheten.

Hos Skatteverket finns det information om hur man bildar en ideell förening.

Ideell förening (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

2. Partiets behöriga företrädare måste registrera partibeteckningen

Den som registrerar partiets partibeteckning måste vara utsedd som behörig företrädare för att kunna göra en anmälan. Det ska framgå i ett protokoll från partiets styrelsemöte.

3. Partiet måste bestämma för vilka val den registrerade partibeteckningen ska gälla

Den som är behörig företrädare behöver lämna in ett protokoll som visar i vilka val partiet har beslutat att den registrerade partibeteckningen ska gälla.

Som huvudregel gäller registrering av partibeteckning för val enligt följande tabell.

Registrering av partibeteckning för val till

Gäller även för val till

Riksdagen

 • Regionfullmäktige i hela landet
 • Kommunfullmäktige i hela landet
 • Europaparlamentet

Regionfullmäktige

 • Kommunfullmäktige i de kommuner som ligger i regionen

Kommunfullmäktige

 • Enbart i det valet

Europaparlamentet

 • Enbart i det valet

4. Partiet behöver stöd för sin anmälan genom namnunderskrifter

Partiet måste visa att ett antal personer stöder registreringen av partibeteckningen. Det gör partiet till exempel genom att lämna in namnunderskrifter till Valmyndigheten eller visa upp dem för notarius publicus.

De personer som stöder partiets registrering ska egenhändigt underteckna det, vilket betyder att det ska göras skriftligen i original, det vill säga med penna på papper. Idag finns inte möjlighet att ge stöd genom digital signering.

Notarius publicus hjälper allmänheten med att kontrollera och intyga att olika uppgifter stämmer. Hos Länsstyrelsen går det att ta reda på vilka som är notarius publicus i respektive län.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten kontrollerar alltid namnunderskrifterna. Hur den kontrollen ser ut kan du läsa mer om på sidan Valmyndigheten granskar anmälan.

Så kontrollerar Valmyndigheten namnunderskrifter

I vissa fall behövs inte namnunderskrifter

Ett parti som redan har mandat sedan ett föregående val behöver inte skicka in namnunderskrifter om de vill delta i ett val i samma valområde som tidigare. Ett parti som vill byta sin registrerade partibeteckning behöver inte heller skicka in namnunderskrifter.

Fem villkor för giltiga namnunderskrifter

Den som undertecknar ska ha

 1. rösträtt i det aktuella valområdet
 2. skrivit sin namnteckning för hand
 3. fyllt i namnförtydligande
 4. uppgett sitt personnummer
 5. uppgett var hen är folkbokförd.
Det behövs olika många namnunderskrifter beroende på vilket val partiet vill registrera partibeteckningen för.

Val till:

Antal namnunderskrifter

Riksdagen eller Europaparlamentet

1 500

Regionfullmäktige

100

Kommunfullmäktige

50


Blankett för namnunderskifter

Villkor för ett giltigt intyg från notarius publicus

Istället för att lämna in namnunderskrifter till Valmyndigheten kan partiet visa upp dem för notarius publicus, som sedan kan utfärda ett intyg till stöd för anmälan. Det går att göra om partiet inte vill att listan på namnunderskrifter ska bli offentlig handling efter att anmälan kommit in till Valmyndigheten.

Intyget ska visa

 • vilken partibeckning, vilket val och vilket valområde det gäller
 • att namnunderskrifterna är insamlade för att stödja registreringen av partibeteckningen
 • vem som lämnat in underskrifterna
 • hur många underskrifter som lämnats in
 • hur många underskrifter som uppfyller kraven för giltiga namnunderskrifter.