Publicerad: 15 november 2022

Utläggning av valsedlar

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Röstmottagarna lägger också ut namnvalsedlar som partierna levererar, och även vissa partivalsedlar.

Blanka valsedlar läggs alltid ut

Om en väljare inte hittar en valsedel för det parti hen vill rösta på ska väljaren alltid kunna rösta med en blank valsedel. På den kan väljaren skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn.

Röstmottagarna ansvarar därför för att lägga ut blanka valsedlar på alla röstmottagningsställen.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige.

Senast 12 november 2021 behövde partierna begära att få sina valsedlar utlagda inför valet 2022. Röstmottagarna lägger bara ut partivalsedlar som partierna begärt.

Röstmottagarna lägger ut namnvalsedlar

Det är valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen för valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är.

Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen har beslutat om.

Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Röstmottagarna lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället.

Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

Exempel på olika typer av valsedlar

En blank valsedel där väljaren själv kan skriva parti.

Blanka valsedlar finns i alla röstningslokaler. Väljaren kan själv skriva dit parti och eventuell kandidat.

Partinamnet är tryckt på övre delen av en partivalsedel.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar för vissa partier. Partierna måste begära utläggning.

En namnvalsedel innehåller en lista med valbara kandidater för partiet.

Röstmottagarna lägger också ut namnvalsedlar. Partierna ansvarar för att namnvalsedlarna skickas till röstningslokalerna.

Återkallelse av begäran om utläggning av partivalsedlar

Partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar och har begärt en sådan kan återkalla detta. Ett sådan återkallelse behövde ske senast 45 dagar före valet, dvs. 28 juli 2022. Partiet behöver då lämna in ett styrelseprotokoll med beslut om att återkalla sin begäran om utläggning. En återkallelse av begäran om utläggning görs till den myndighet som fattade beslut i den ursprungliga begäran. Partier som finns representerade i kommun- eller regionfullmäktige begär utläggning av partivalsedlar hos länsstyrelsen. Den länsstyrelse som mottog partiets ursprungliga begäran är också den myndighet som behandlar återkallelsen.

Valmyndigheten fattar beslut i de fall som Valmyndigheten hanterade den ursprungliga begäran. En återkallelse av något av partier som vid något av de två senaste valen har fått mer än 1% av rösterna i valet till riksdagen ska skickas från partiet centralt till Valmyndigheten. Detta eftersom partiets ursprungliga begäran kom från partiet centralt.

Detta berör enbart partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar enligt Vallagen 6 kap. 7 § (2005:837) och som begärde utläggning senast den 12 november 2021. Ovanstående gäller inte utläggning av namnvalsedlar som partiet lämnar till kommunen.