Publicerad: 27 februari 2020

Utläggning av valsedlar

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det alltid finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Partivalsedlar och namnvalsedlar kan däremot distribueras annorlunda.

Blanka valsedlar läggs alltid ut

Om en väljare inte hittar en valsedel för det parti hen vill rösta på ska väljaren alltid kunna rösta med en blank valsedel. På den kan väljaren skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn.

Röstmottagarna ansvarar därför för att lägga ut blanka valsedlar på alla röstmottagningsställen.

Valsedlar till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna.

Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige. Partierna måste begära att få sina valsedlar utlagda senast det datum som Valmyndigheten bestämmer, vilket brukar vara på senhösten året före valdagen.

Partierna lägger själva ut namnvalsedlar

Samtliga partier som anmält deltagande och beställt namnvalsedlar (valsedlar med partinamn och kandidater) ansvarar själva för att lägga ut dem. Dessa kan läggas ut i alla lokaler där väljarna kan rösta.

Valsedlar till Europaparlamentet

Namnvalsedlar för vissa partier läggs ut

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begärt utläggning, och om de endast har en lista.

Har partiet flera listor läggs partivalsedlar ut. Begäran om utläggning ska göras senast det datum som Valmyndigheten bestämmer, vilket brukar vara på senhösten året före valdagen.

Vid val till Europaparlamentet finns det normalt sett inte partivalsedlar.

Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar. Dessa kan läggas i alla lokaler där väljarna kan rösta. Kontakta din kommun för att höra vad de har för mottagning av valsedlarna inför utläggningen.