Publicerad: 1 mars 2024

Huvudinnehåll start

Utläggning av valsedlar

Det ska alltid finnas valsedlar på alla röstmottagningsställen och de får aldrig ta slut. Därför ansvarar röstmottagarna för att lägga ut olika sorters valsedlar. Vilka valsedlar de lägger ut beror på om det är val till riksdagen eller till Europaparlamentet.

Inför EU-valet 2024

Sista dag att begära utläggning av valsedlar för valet till Europaparlamentet 2024 har passerat. Nedan ser du vilka partier som har begärt utläggning av sina valsedlar för valet.

Om partiet som begärt utläggning beställer en kandidatlista så läggs partiets namnvalsedlar ut. Annars läggs partiets partivalsedlar ut.

Blanka valsedlar läggs alltid ut

Det finns blanka valsedlar, partivalsedlar och namnvalsedlar. En blank valsedel fyller väljaren själv i, partivalsedlar har partiets namn förtryckt och namnvalsedlar har både partiets namn och en kandidatlista förtryckt.

Om en väljare inte hittar en valsedel för det parti hen vill rösta på ska det alltid gå att rösta med en blank valsedel. På den kan väljaren skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn.

Vissa partier kan få valsedlar tryckta och distribuerade gratis

Vissa partier har rätt att få valsedlar gratis upptryckta, distribuerade och utlagda på alla ställen där väljarna kan rösta.

Partier som

 • har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har rätt att få valsedlar tryckta, distribuerade och utlagda. Om partiet beställer en kandidatlista läggs namnvalsedlar ut. Beställer partiet flera kandidatlistor läggs istället partivalsedlar ut.
 • har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet vid något av de två senaste valen till riksdagen har rätt att få partivalsedlar för val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
 • redan är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige har rätt att få partivalsedlar tryckta och utlagda i aktuellt valområde.

För val till Europaparlamentet 2024 har dessa partier begärt att få sina valsedlar utlagda i samtliga val- och röstningslokaler.

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Värdigt Liv

Vissa partier ansvarar för att distribuera sina namnvalsedlar

De flesta partier ansvarar själva för att leverera sina namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till den plats som kommunens valnämnd meddelar. Men vid val till Europaparlamentet kan vissa partier få hjälp med att leverera namnvalsedlar. Läs mer om det under rubriken Vissa partier kan få valsedlar tryckta och distribuerade gratis här ovan.

Vissa partier kan få valsedlar tryckta och distribuerade gratis

Röstmottagarna lägger ut alla namnvalsedlar

Röstmottagarna lägger ut alla valsedlar i det avskärmade valsedelstället:

 • blanka valsedlar
 • partivalsedlar för de partier som begärt det
 • namnvalsedlar, efter att röstmottagarna också kontrollerat att partiet har anmält att de vill delta i valet.

Det är också röstmottagarna som ansvarar för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

Exempel på olika typer av valsedlar

En blank valsedel där väljaren själv kan skriva parti.

Blanka valsedlar finns i alla röstningslokaler. Väljaren kan själv skriva dit parti och eventuell kandidat.

Partinamnet är tryckt på övre delen av en partivalsedel.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar för vissa partier. Partierna måste begära utläggning.

En namnvalsedel innehåller en lista med valbara kandidater för partiet.

Röstmottagarna lägger också ut namnvalsedlar.

Återkalla begäran om utläggning av valsedlar

Ett parti som har begärt en utläggning av partivalsedlar kan ångra sig och återkalla sin begäran. Det behöver partiet göra senast 45 dagar före valet, genom att lämna in ett styrelseprotokoll med beslut om att återkalla sin begäran.

Partiet ska lämna in sin återkallelse till den myndighet som beslutade om partiets ursprungliga begäran: Valmyndigheten eller länsstyrelsen.

Om ett parti som fått mer än 1 procent av rösterna i valet till riksdagen vid något av de två senaste valen vill återkalla sin begäran, ska partiet centralt skicka in begäran eftersom det är partiet centralt som skickar in den ursprungliga begäran.