Publicerad: 1 juni 2023

Utläggning av valsedlar

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Röstmottagarna lägger också ut namnvalsedlar som partierna levererar, och även vissa partivalsedlar.

Inför EU-valet 2024

Sista dag att begära utläggning av valsedlar för valet till Europaparlamentet 2024 är den 20 oktober 2023. Det gäller för partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått minst 1 procent av rösterna i hela landet.

Blankett för begäran publicerar vi här på val.se efter sommaren.

Om partiet bara beställer en lista med kandidater läggs partiets namnvalsedel ut. Annars läggs partivalsedlar ut för partiet.

Blanka valsedlar läggs alltid ut

Om en väljare inte hittar en valsedel för det parti hen vill rösta på ska väljaren alltid kunna rösta med en blank valsedel. På den kan väljaren skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn.

Röstmottagarna ansvarar därför för att lägga ut blanka valsedlar på alla röstmottagningsställen.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar

Vissa partier har rätt att få partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) gratis upptryckta, distribuerade och utlagda på alla ställen där väljarna kan rösta. Det är röstmottagarna som lägger ut partivalsedlarna.

  • Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet har rätt att få partivalsedlar för riksdagsval, region- samt kommunfullmäktigeval.
  • Partier som redan är representerade i region- respektive kommunfullmäktige har rätt att få partivalsedlar tryckta och utlagda i aktuellt valområde.
  • Vid val till Europaparlamentet har de partier som vid något av de två senaste valen fått minst 1 procent av rösterna i hela landet rätt att få partivalsedlar tryckta, distribuerade och utlagda. Om partiet väljer att endast ha en kandidatlista så får partiet denna service för namnvalsedeln istället för partivalsedel.

Röstmottagarna lägger bara ut partivalsedlar för partier som begärt utläggning.

Röstmottagarna lägger ut namnvalsedlar

Det är valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen för valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är.

Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen har beslutat om. Vid val till Europaparlamentet har dock vissa partier rätt att få hjälp med att leverera namnvalsedlar, se punkten ovan om partivalsedlar.

Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Röstmottagarna lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället.

Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

Exempel på olika typer av valsedlar

En blank valsedel där väljaren själv kan skriva parti.

Blanka valsedlar finns i alla röstningslokaler. Väljaren kan själv skriva dit parti och eventuell kandidat.

Partinamnet är tryckt på övre delen av en partivalsedel.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar för vissa partier. Partierna måste begära utläggning.

En namnvalsedel innehåller en lista med valbara kandidater för partiet.

Röstmottagarna lägger också ut namnvalsedlar. Partierna ansvarar för att namnvalsedlarna levereras till röstningslokalerna.

Återkallelse av begäran om utläggning av partivalsedlar

Partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar och har begärt en sådan kan återkalla detta. En sådan återkallelse behöver göras senast 45 dagar före valet. Partiet behöver då lämna in ett styrelseprotokoll med beslut om att återkalla sin begäran om utläggning.

En återkallelse av begäran om utläggning görs till den myndighet som fattade beslut i den ursprungliga begäran:

  • Partier som finns representerade i kommun- eller regionfullmäktige begär utläggning av partivalsedlar hos länsstyrelsen. Den länsstyrelse som mottog partiets ursprungliga begäran är också den myndighet som behandlar återkallelsen.
  • Valmyndigheten fattar beslut i de fall som vi hanterade den ursprungliga begäran. En återkallelse av något av partier som vid något av de två senaste valen har fått mer än 1 procent av rösterna i valet till riksdagen ska skickas från partiet centralt till Valmyndigheten. Detta eftersom partiets ursprungliga begäran kom från partiet centralt.