Publicerad: 6 december 2021

Utläggning av valsedlar

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Röstmottagarna lägger också ut vissa partivalsedlar. Namnvalsedlar ansvarar partierna för själva.

Inför val 2022

  • Den 12 november 2021 är sista dag ett begära utläggning av partivalsedlar. Det gäller partier som fått 1 procent eller mer av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen, och de som fick mandat i region- och kommunfullmäktige vid valet 2018.
  • Blanketter för begäran om utläggning av partivalsedlar finns längre ned på sidan.

Blanka valsedlar läggs alltid ut

Om en väljare inte hittar en valsedel för det parti hen vill rösta på ska väljaren alltid kunna rösta med en blank valsedel. På den kan väljaren skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn.

Röstmottagarna ansvarar därför för att lägga ut blanka valsedlar på alla röstmottagningsställen.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige.

Senast 12 november 2021 måste partierna begära att få sina valsedlar utlagda inför valet 2022. Röstmottagarna lägger bara ut partivalsedlar som partierna begärt.

Du kan ladda ner blanketterna här, antingen som ifyllnadsbar pdf eller för utskrift att fylla i för hand.

Blanketter för begäran om utläggning partivalsedlar, lokalt mandat

Blanketter för begäran om utläggning av partivalsedlar, riksdag

Tips och hjälp med pdf–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ner blanketterna på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Acrobat Reader på Adobes webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna pdf i olika webbläsare.

Öppna pdf-dokument i andra webbläsarelänk till annan webbplats

Partierna lägger själva ut namnvalsedlar

Samtliga partier som anmält deltagande och som beställt tryckta namnvalsedlar – det vill säga valsedlar med partinamn och kandidater på – ansvarar själva för att lägga ut dem. Ni kan lägga ut namnvalsedlar i alla lokaler där väljarna kan rösta.

Exempel på olika typer av valsedlar

En blank valsedel där väljaren själv kan skriva parti.

Blanka valsedlar finns i alla röstningslokaler. Väljaren kan själv skriva dit parti och eventuell kandidat.

Partinamnet är tryckt på övre delen av en partivalsedel.

Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar för vissa partier. Partierna måste begära utläggning.

En namnvalsedel innehåller en lista med valbara kandidater för partiet.

Namnvalsedlar ansvarar partierna själva för att lägga ut i röstningslokalerna.