Publicerad: 6 mars 2024

Huvudinnehåll start

Ändra eller avregistrera partibeteckning

Ett parti kan ändra eller avregistrera en partibeteckning hos Valmyndigheten. Partibeteckningen avregistreras automatiskt om ett parti inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad.

Ändra partibeteckning eller symbol

För att ändra en registrerad partibeteckning behöver partiet skicka in en ny anmälan (utom namnunderskrifterna). Då avregistreras den gamla partibeteckningen.

Registrera partibeteckning

Om partiet ändrar partibeteckning blir den gamla partibeteckningen fortfarande skyddad i samma typ av val i fem år. Det är för att ett nytt parti inte ska kunna använda den partibeteckningen, eller en partibeteckning som är lik den.

Anmäl ändringar i god tid före ett val

När det är valår behöver partiet anmäla eventuella ändringar av sin partibeteckning eller symbol senast sista februari samma år.

Ett parti som får sina partivalsedlar utlagda i vallokalerna av röstmottagarna bör anmäla ändringar senast hösten innan valåret, för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det beror på att valsedlarna ska hinna tryckas och skickas till kommuner och utlandsmyndigheter.

Utläggning av valsedlar

Avregistrera partibeteckning

En partibeteckning kan avregistreras för att ett parti begär det, eller för att partiet inte har anmält kandidater till två ordinarie val i rad.

Ett parti som vill avregistrera sin partibeteckning ska skicka in protokoll till Valmyndigheten som visar

  • att partiet har beslutat att avregistrera sin partibeteckning
  • vem partiet har beslutat är behörig företrädare för att avregistrera partibeteckningen
  • vilka som senast utsågs som partistyrelse, från partiets årsmöte.

Om ärendet är komplett beslutar Valmyndigheten att partibeteckningen ska avregistreras.