Publicerad: 24 januari 2024

Huvudinnehåll start

Kalender inför extra val

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater som gäller inför extra val till riksdagen. Fasta tidpunkter regleras i vallagen och övriga datum beslutas av Valmyndigheten.

Extra val

Datum

Händelse

Senast dagen efter beslut om utlysande av extra val


Valmyndigheten beslutar om viktiga datum för partier:

  • sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater,
  • sista dag för 1%-partierna* att begära utläggning av s.k. partivalsedlar,
  • sista dag för partier att beställa namnvalsedlar för att dessa ska kunna levereras senast 20 dagar före valdagen,
  • sista dag för partier att anmäla behörig företrädare för att beställa namnvalsedlar (samt i förekommande fall anmäla kandidater).

Senast 2 dagar efter beslut om utlysande av extra val

Information till partier publiceras på val.se, t.ex. besluten om viktiga tidpunkter, om regler för valsedelsbeställning m.m.

Senast en vecka efter beslut om utlysande av extra val

Sista dag för partier att inkomma med anmälan om att registrera ny partibeteckning eller ändra befintlig partibeteckning för att registreringen ska gälla från och med det valet.

Ca en vecka efter beslut om utlysande av extra val

Sista dag för 1%-partierna* att begära utläggning av s.k. partivalsedlar (se beslut ovan).

Blanketter publiceras på val.se: Förklaring, Samtycke, Valsedelsbeställning och kandidatlista samt Behörig beställare.

Ca 60 dagar före valdagen

Partierna ska senast denna dag

  • meddela Valmyndigheten partiets behöriga företrädare för att anmäla kandidater och beställa valsedlar. Denna information vidarebefordras till respektive länsstyrelse där beställning ska göras. Gäller partier med registrerad partibeteckning.
  • anmäla kandidater och lämna in förklaringsblanketter för samtliga kandidater till länsstyrelsen. Gäller partier med registrerad partibeteckning. Detta görs i samband med valsedelsbeställningen. Läs mer på sidan Så hanterar partier kandidatlistor.
  • beställa namnvalsedlar (valsedlar med kandidatlistor) för att namnvalsedlarna ska kunna levereras senast ca 20 dagar före valdagen. Beställning görs hos länsstyrelsen. Läs mer på sidan Beställning valsedlar.

30 dagar före valdagen

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Det gäller inte partier som är automatiskt anmälda.

Ca 20 dagar före valdagen

Valsedlar som beställts ca 60 dagar före valdagen bör ha levererats.

2 dagar före valdagen

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur. Det gäller inte kandidater som är anmälda av ett parti. Mer information finns på sidan För dig som kandiderar till val. Ett sådant samtycke ska ges in till länsstyrelsen.

*Med 1%-partierna avses de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått minst 1% av rösterna i hela landet.