Publicerad: 20 mars 2024

Huvudinnehåll start

Bilda parti

Vem som helst kan bilda ett politiskt parti. Partiets namn, partibeteckningen, behöver uppfylla vissa krav om partiet ska delta i ett val. Men det finns inga regler för hur ett parti ska bildas eller vara organiserat.

Ett politiskt parti kan till exempel vara en

  • ideell förening
  • icke-formellt sammansatt grupp
  • person.

Villkor för att delta i ett val

Ett parti som vill delta i ett val behöver anmäla sin partibeteckning till det aktuella valet. Det ska göras senast 30 dagar före valet.

Anmäl att partiet vill delta i ett val

Registrera partibeteckningen för att skydda partiets namn

Många partier väljer att registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten. Då är partibeteckningen skyddad även mellan val från att andra partier kan ta ett liknande namn.

Partier med registrerad partibeteckning kan dessutom anmäla sina kandidater till val, det vill säga låsa sina kandidatlistor.

Registrera partibeteckning

Partier kan få partistöd

Partier som får mandat i val till riksdagen kan enligt lag om statligt stöd till politiska partier få partistöd. Även partier som inte får mandat kan få partistöd. Läs mer hos Partibidragsnämnden.

Partibidragsnämnden (Riksdagen) Länk till annan webbplats.

Partier som får mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan få kommunalt partistöd.
Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner.

Kommunalt partistöd (SKR) Länk till annan webbplats.

Partier ska redovisa sina intäkter

Varje år ska politiska aktörer på alla nivåer kontrollera om de ska redovisa sina intäkter till Kammarkollegiet enligt Lagen om insyn i partiers finansiering. Det gäller både partier, ledamöter samt ersättare. Hos Kammarkollegiet kan du ta reda vilka regler som gäller för din politiska verksamhet. Här kan du också redovisa intäkterna digitalt.

Insyn i partiers finansiering (Kammarkollegiet) Länk till annan webbplats.

Tillstånd för valstugor och affischering vid val

Det är flera aktörer inblandade i frågan om tillstånd för affischering och annan utåtriktad verksamhet som partierna genomför i samband med val. Beroende på om det är affischering, valstugor eller annat kan det vara antingen kommunen, polisen och länsstyrelsen, eller en kombination av två eller flera av dessa, som tar hand om sådana ärenden. Ofta brukar också partierna i kommunerna gemensamt komma överens om vissa delar.

Valmyndigheten är inte inblandad alls i dessa delar av partiernas arbete. Eventuella frågor riktas i första hand till kommunen, som ger tillstånd gällande affischering inom detaljplanelagt område. Eventuellt kan en annan markägare behöva tillfrågas. Utom detaljplanelagt område är det länsstyrelsen som beslutar om medgivande. För allmän plats krävs tillstånd av polisen för såväl valstugor som affischering.