Publicerad: 13 februari 2023

Bilda parti

Vem som helst kan bilda ett politiskt parti. Det finns inga regler för hur ett parti ska bildas eller hur ett parti ska vara organiserat. Däremot finns det vissa krav som partiets namn (partibeteckning) måste uppfylla om partiet ska delta i ett val.

Om du vill bilda ett politiskt parti för att delta i ett val har du flera möjligheter. Partiet kan vara

  • en ideell förening
  • en icke-formellt sammansatt grupp
  • en person.

För att sedan ställa upp i val måste partiet anmäla deltagande i det valet.

Anmäla deltagande i val

Många partier väljer dessutom att registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten så att partiet kan anmäla sina kandidater till val, det vill säga låsa sina kandidatlistor.

För att ha en registrerad partibeteckning är det ett krav att partiet är en juridisk person.

Registrera partibeteckning

Kandidater och listor