Publicerad: 25 juni 2024

Huvudinnehåll start

Efter valet

Efter valet fördelas mandaten mellan partierna och ett bevis skickas till de invalda ledamöterna och ersättarna. Vissa partier anmäls automatiskt till nästkommande val.

Mandatfördelning

Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen och Europaparlamentet och skickar bevis till de invalda ledamöterna och ersättarna. Fördelningen baseras på länsstyrelsens slutliga rösträkning.

De nya ledamöterna tillträder olika datum, beroende på var de blivit invalda. Länsstyrelsen fördelar mandaten mellan partierna för kommun- och regionfullmäktige och skickar bevis till de invalda ledamöterna och ersättarna.

Bedömning av röster

Fördelning av mandat

Efterträdarval

Om en ledamot i riksdagen lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska riksdagen meddela Valmyndigheten. Valmyndigheten utser en ny ledamot och meddelar riksdagen och ersättaren vem som har blivit utsedd.

Om en ledamot i region- eller kommunfullmäktige lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska fullmäktige meddela regionen eller kommunen. Regionen eller kommunen meddelar länsstyrelsen som utser en ny ledamot och meddelar regionen eller kommunen och ersättaren.

Om en ledamot i Europaparlamentet lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska Europaparlamentet meddela Valmyndigheten. Valmyndigheten utser en ny ledamot och meddelar Europaparlamentet och ersättaren vem som har blivit utsedd.

Automatisk anmälan till nästa val

Partier som blir invalda i Europaparlamentet blir automatiskt anmälda till att delta i nästa val till Europaparlamentet.

Partier som blir invalda i riksdagen blir automatiskt anmälda till att delta i nästa val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige i hela landet och för nästa Europaparlamentsval.

Partier som blir invalda i region- och kommunfullmäktige blir automatiskt anmälda till att delta i kommande fullmäktigeval i den regionen eller kommunen.

Automatisk avregistrering om partiet inte deltagit de två senaste valen

En partibeteckning fortsätter att vara registrerad om partiet anmäler kandidater vid val. Om partiet inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad avregistreras partibeteckningen. Det gäller även om partiet varit anmält för att delta vid dessa val.

Återbetalning för partiets tryckkostnader för valsedlar

Om partiet fått minst 1 procent av rösterna i hela landet, eller får mandat i region- eller kommunfullmäktige, vid det senaste valet till riksdagen eller Europaparlamentet så har partiet rätt till fria valsedlar. Då återbetalar länsstyrelsen partiet för tryckkostnaden för valsedlarna när valet har vunnit laga kraft (högst kostnaden motsvarande tre gånger antalet röstberättigade).

Vid val till Europaparlamentet är det Valmyndigheten som hanterar både betalningar och återbetalningar för valsedlar.

Partier kan få partistöd

Partier som får mandat i val till riksdagen kan enligt lag om statligt stöd till politiska partier få partistöd. Även partier som inte får mandat kan få partistöd. Läs mer hos Partibidragsnämnden.

Partibidragsnämnden (Riksdagen) Länk till annan webbplats.

Partier som får mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan få kommunalt partistöd.
Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner.

Kommunalt partistöd (SKR) Länk till annan webbplats.

Partier ska redovisa sina intäkter

Varje år ska politiska aktörer på alla nivåer kontrollera om de ska redovisa sina intäkter till Kammarkollegiet enligt Lagen om insyn i partiers finansiering. Det gäller både partier, ledamöter samt ersättare. Hos Kammarkollegiet kan du ta reda vilka regler som gäller för din politiska verksamhet. Här kan du också redovisa intäkterna digitalt.

Insyn i partiers finansiering (Kammarkollegiet) Länk till annan webbplats.