Publicerad: 28 februari 2020

Efter valet

Efter valet fördelas mandaten mellan partierna och ett bevis skickas till de invalda ledamöterna och till ersättarna. Vissa partier anmäls automatiskt till nästkommande val.

Mandatfördelning och efterträdarval

Baserat på länsstyrelsens slutliga rösträkning fördelar Valmyndigheten mandaten för riksdagen och Europaparlamentet och skickar bevis till de invalda ledamöterna och ersättarna.

Länsstyrelsen fördelar mandaten mellan partierna för kommun- och regionfullmäktige och skickar bevis till de invalda ledamöterna och ersättarna.

Olika datum gäller för de nya ledamöternas tillträde, beroende på var de blivit invalda.

Mer om hur valsedlar bedöms.

Mer om mandatfördelning.

Om en ledamot i riksdagen lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska riksdagen meddela detta till Valmyndigheten som då utser ny ledamot. Valmyndigheten meddelar riksdagen och ersättaren vem som blivit utsedd.

Om en ledamot i kommun- eller regionfullmäktige lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska detta meddelas kommunen eller regionen. Länsstyrelsen får då uppgifterna från kommunen eller regionen och utser ny ledamot.

Länsstyrelsen meddelar ersättaren och kommunen eller regionen vem som blivit utsedd.

Automatiskt anmält deltagande vid nästa val

Partier som blir invalda i Europaparlamentet blir automatiskt anmälda till att delta i nästa val till Europaparlamentet.

Partier som blir invalda i riksdagen blir automatiskt anmälda till att delta i nästa val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige i hela landet och för nästa Europaparlamentsval.

Partier som blir invalda i ett kommun- och regionfullmäktige blir automatiskt anmälda till att delta i kommande fullmäktigval.